Kista Studentbostäder är stängt 12-13 september 2018. Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt ...

Kista Studentbostäder är stängt 30 juli – 6 augusti 2018. Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ...

Kista Studentbostäder är stängt den 19-20 juli 2018. Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer ...

Vi skulle vilja påminna om vad som gäller vid uppsägning av hyresavtal.  Uppsägningen måste vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden och detta gäller både om uppsägningen postas eller mailas till oss. Så om vi mottar uppsägningen ...