Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng ...

Kista Studentbostäder (KSB) och Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) har nu nått en förhandlingsöverenskommelse för hyresnivåerna gällande 2019. Vi har kommit överens om en hyreshöjning på 2,1 % och som ska gälla fr.o.m. ...

Nu på måndag den 18 mars kommer en ny ingång till Kista Studentbostäders kontor att tas i bruk. Den nya ingången är belägen vid trapphus 7 som är markerad med en grön cirkel i ritningen nedan. Ta sedan den vänstra hissen till vänster om ...