Kista Studentbostäder (KSB), Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) och KSHF (Kista Studenthyresgästförening) har nu nått en förhandlingsöverenskommelse för hyresnivåerna 2017 och 2018.   Vi har kommit överens om en hyreshöjning ...


Kista Studentbostäder har stängt 23-24 maj, dvs ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.