Kista Studentbostäder är stängt fredagen den 17 april 2020. Mycket information finner du på vår hemsida. Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ...

Kista Studentbostäder är stängt under påsk den 9-13 april 2020. Mycket information finner du på vår hemsida. Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ...

Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng ...

Besökstiderna är inställda tills vidare pga. rådande situation med Coronaviruset. Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer ...