Kista Studentbostäder är stängt 9-11 maj 2018. Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer ...

Kista Studentbostäder har stängt imorgon tisdagen den 17 april 2018. Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ...

I och med branden i Foodcourten, vänligen se mer information nedan, så kommer Kista Studentbostäder att flytta till ett temporärt kontor. De spontana besöken under besökstiderna kommer därmed från och med idag att ställas in tills att vi flyttar tillbaka ...

Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng ...