Att tänka på för dig som hyr i andra hand


Hyr du en bostad i andra hand finns det vissa saker som du måste vara uppmärksam på. Innan du flyttar in ska du be den person du tänker hyra bostaden av, att få se skriftligt tillstånd från oss på Kista Studentbostäder. Finns inget tillstånd blir den som hyrt i andra hand tvungen att flytta och den som olovligt hyrt ut sin bostad riskerar att få sitt hyresavtal uppsagt. Se till att du har ett skriftligt andrahandsavtal som reglerar hyra, uthyrningstid och uppsägningstid. Avtalet skriver du med förstahandshyresgästen.

Som andrahandshyresgäst finns det vissa saker vi på Kista Studentbostäder inte hjälper dig med, till exempel: 
-       Cylinderbyte (det är endast förstahandshyresgästen som har rätt att begära det). Vi utför det endast om du kan visa upp en skriftlig fullmakt och kopia på hyresgästens legitimation.
-       Låsöppning – hyr du inte av Kista Studentbostäder kan vi inte släppa in dig i bostaden även om du har ett skriftligt avtal. Vårt avtal gäller endast med förstahandshyresgästen.
-       Bredband via Bredbandsbolaget kan endast tecknas av förstahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen avgör själv om bredbandsuppkopplingen som finns i bostaden ska ingå i andrahandsupplåtelsen eller inte.

Att hyra bostad hos oss på Kista Studentbostäder via KTH
Kista Studentbostäder har avtal med KTH och inte med dig och därför finns det vissa saker vi inte kan hjälpa dig med till exempel:
-       Cylinderbyte (det är endast högskolan som har rätt begära det). Du skall kontakta skolan som i sin tur får kontakta oss på Kista Studentbostäder.
-       Låsöppning – hyr du inte av Kista Studentbostäder kan vi inte släppa in dig i bostaden även om du har ett skriftligt avtal. Vårt avtal gäller endast med KTH. Du skall kontakta skolan som i sin tur får kontakta oss på Kista Studentbostäder.
OBS! Om felanmälning gäller möbler som saknas i bostaden, besiktning och klagomål på städning ska du kontakta KTH.

Uppsägning, kontraktsskrivning, vad som ingår i hyresavtalet och övriga saker som gäller din bostad eller hyra ska du diskutera med KTH.