Gemensamma utrymmen


Städning
Städning av trapphus, tvättstugor, gemensamhetskök, hissar och entréer görs fem gånger i veckan. Korridorerna städas en gång i veckan. Har du synpunkter på städservicen kan du vända dig till vårt kontor. Vi gör också regelbundna ronder för kontroll av städningen.

Allmänna utrymmen
Trapphus, korridorer och hissplan i fastigheten är även utrymningsvägar, vilket gör det förbjudet att förvara saker här av brandskydds- och olycksfallsskäl. Att parkera cyklar, lägga ut dörrmattor, affischera, möblera eller tillfälligt förvara saker är därför inte tillåtet i sådana utrymmen. Det underlättar också för städpersonalen om det inte finns saker i vägen. För din trygghet gör vi regelbundna ronder och står det då saker som blockerar kommer dessa att omedelbart bortforslas.

Hushållsvfall/återvinning
Mycket av det avfall vi slänger kan återvinnas och komma till nytta igen. Att källsortera avfallet är därför en viktig insats för miljön. I soprummen finns information om hur du sorterar ditt avfall.

Miljörum finns på våning 2 på Hanstavägen. Ta hissen till våning 2 och gå ut genom dörren. Sopstation finns Danmarksgatan, gå ut genom dörren och ta till höger. Din kodbricka ger dig tillträde. 

Gemensamma kök
Alla hyresgäster har tillgång till två gemensamma kök. Klicka här för att boka tid.

Köket är ett gemensamhetsutrymme som delas av dig och dina grannar. För trivselns skull är det därför viktigt att man följer de regler och instruktioner som gäller och lämnar köket rent och snyggt. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter dig.

Tvättstugor
Alla hyresgäster har tillgång till två tvättstugor. Klicka här för att boka tid.

Tvättstugan är ett gemensamhetsutrymme som delas av dig och dina grannar. För trivselns skull är det därför viktigt att man följer de regler och instruktioner som gäller och lämnar tvättstugan ren och snygg. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter dig.
Observera följande:
  • Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.
  • Bygelbehå får endast maskintvättas i tvättpåse, eftersom de orsakar de flesta driftstopp i tvättmaskiner.
  • Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan.
  • Rengör maskiner och tvättmedelsfack.
  • Rengör dammfilter på torktumlare och torkskåp mellan varje ”körning”.