Till tvättstugorna har du endast tillträde under den tid du har bokat. Av säkerhetsskäl kommer du inte in i tvättstugan övriga tider. Varje tvättstuga är uppdelad i två respektive tre grupper av maskiner. En grupp består av två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.
  • Varje tvättpass är 3 timmar
  • Du kan boka 5 tvättpass/månad, dock kan endast 2 pass vara bokade samtidigt
  • Det går att tvätta dygnet runt
  • Var noga med att avboka din tid om du inte kommer att använda den
  • Om tvättpasset inte påbörjats inom 15 minuter från bokningstidens början makuleras bokningen och någon annan kan ta över tiden
  • Efter avslutat pass har du tillträde i ytterligare 30 minuter för utnyttjande av torktumlare och torkskåp
  • Obs! När ditt tvättpass är slut, bryts strömmen till tvättmaskinerna och då går det inte att öppna luckan till tvättmaskinen. Kom ihåg att hämta din tvätt i tid!

Bokning
Du kan boka via bokningspanelerna som sitter utanför gemensamhetsköken och tvättstugorna.

Du kan även boka via webben, booking.kistastudentbostader.se

Name: Ditt Lägenhetsnummer.

På din ytterdörr hittar du Lägenhetsnummer/Skatteverkets nummer. Bor du på plan 10 så börjar ditt lägenhetsnummer med 10. Det andra numret är Skatteverkets- (Lantmäteriets-) nummer och används till din adress. 

Password: Skatteverkets lägenhetsnummer, ex 1302.