Flytta in


Du är välkommen att hämta nycklarna från och med kl. 15:00 på Kista Gallerias kontor, trapphus 7 i Kista Galleria.
 
Du kvitterar ut två nycklar till lägenheten och två kodbrickor när du flyttar in. Du ansvarar själv för att alla nycklar du får när du flyttar in också återlämnas den dag du flyttar ut. Vid förlust av nycklar blir du debiterad för kostnaden att byta lås. Kodbrickan ger dig även tillträde till soprum, cykelrum, gemensamhetskök samt tvättstuga.
 
När du hämtar nycklarna ska du ta med dig giltig legitimation.
 
Inflyttningsdagen är vanligtvis den 1:a varje månad. Om inflyttningsdagen infaller en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir inflyttningsdagen nästkommande vardag.
 
Du måste inte hämta dina nycklar på inflyttningsdagen, det går bra att göra det vid ett senare tillfälle. Däremot betalar du hyra från det datum kontraktet börjar gälla, oavsett om du flyttar in på inflyttningsdagen eller senare.

Du kan däremot inte flytta in tidigare i lägenheten, även om utflyttande hyresgäst flyttar ut före uppsägningstidens slut. Den främsta anledningen är att om något skulle hända i lägenheten gäller inte eventuella försäkringar förrän den dagen ditt avtal med oss på börjar gälla.
 
Vi på Kista Studentbostäder har besiktat lägenheten innan du flyttar in. Du får en kopia av besiktningsprotokollet vid inflyttning. Där finns information om något ska åtgärdas i lägenheten, vilket troligen kommer att ske efter det att du har flyttat in. Du får i sådana fall information om detta. Om du inte är nöjd med besiktningen eller om du hittar fel som inte stod med i protokollet har du möjlighet att göra anmärkningar på besiktningen inom sju dagar efter din inflyttning, vilka sedan sparas under din boendetid och beaktas den dag du ska flytta ut.

När du flyttar är du skyldig att anmäla din nya adress.