Information om ohyra/skadedjur


Om du skulle få problem med ohyra eller skadedjur i din bostad är det din skyldighet som hyresgäst att omgående anmäla detta till oss. Det är viktigt att åtgärderna görs snabbt efter första upptäckten så att insekterna inte sprids. Du som hyresgäst har rätt till kostnadsfri sanering, så tveka inte att göra en felanmälan om du misstänker att skadedjur finns i din lägenhet. Ring oss på telefon 08 562 532 10.

Ordningsregler för ohyra:

  • En hyresgäst får inte föra in möbler i lägenheten som är eller som kan misstänkas vara behäftade med ohyra.
  • Hyresgästen är skyldig att genast underrätta hyresvärden om ohyra förekommer i lägenheten.
  • Hyresgästen måste tåla de inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyran.
  • Om hyresgästen genom vårdslöshet är vållande till förekomsten av ohyra eller genom underlåten underrättelse till hyresvärden bidrar till att ohyran sprids kan hyreskontraktet förverkas.