Vad underhåller Kista Studentbostäder?


För att vi ska kunna erbjuda attraktiva och hemtrevliga bostäder måste de underhållas. Detta sker kontinuerligt och efter besiktning. Det löpande underhållet är inte skäl nog för hyresreducering, även om det kan innebära vissa störningar i ditt boende.
 
Vi på Kista Studenbostäder ansvarar för reparation och underhåll av byggnaden och den utrustning som tillhör lägenheten och har installerats av oss.
 
Exempel på service som ingår i hyran:
  • Reparation av spis, kyl och frys
  • Rensning av avloppsstammar vid större avloppsstopp
  • Service av vattenkranar
  • Felsökning och reparation vid elfel, till exempel vägguttag och kontakter
  • Tätning och justering av dörrar och fönster.
  • Golv och väggar
Vid lite mer omfattande arbeten, exempelvis om vi ska byta golv eller måla om delar av din lägenhet, kommer du inte att kunna använda dina kvadratmeter fullt ut. Men är vår bedömning att du kan bo kvar i din lägenhet under hela tiden, är en hyresreducering inte aktuell.
Om du ändå inte tänker bo i bostaden under arbetet bör du informera oss och komma överens om hur kontakten med dig ska ske under tiden som vi arbetar med din lägenhet.
 
Målning av tak och väggar
Ommålning sker vid behov och det är vi som beslutar om åtgärd.
 
Vitvaror (spis, kyl, frys etc)
Vitvaror byts vid behov och det är vi som beslutar om åtgärd. Vid bedömningen ställs kostnaden för reparationer mot kostnaden för nyanskaffning. 
 
Åtgärder som debiteras
I din hyra ingår skötsel och underhåll av bostaden och fastigheten. Men all typ av underhåll ingår inte och om du själv har orsakat en skada i bostaden eller på fastigheten kan du bli ersättningsskyldig.

Fakturering
Har du själv orsakat skador som vi anser att du är skyldig att betala för så kommer vi att skicka en faktura på de utlägg vi har haft. Fakturan kommer att skickas till din bostadsadress om du är boende hos oss. Har du flyttat är det därför viktigt att du begär eftersändning av din post så att fakturan verkligen når dig.