Vad får jag ändra i lägenheten?

Många tycker också om att fixa själv hemma. Alla arbeten måste dock göras fackmannamässigt och förändringen får inte vara för extrem. I annat fall kan du bli skyldig att återställa eller ersätta kostnaden för att återställa bostaden i ursprungligt skick vid avflyttning. Kontakta oss för råd och tips samt tydliggörande för vad du får göra.
 
Exempel på vad du själv får utföra i lägenheten:
  • Gardinbeslag och rullgardiner bekostar du och monterar själv.
  • Garderober och skåp, med tillhörande inredning, tillhör lägenhetens grundutrustning. Vill du själv komplettera med ytterligare garderobsinredning kan vi upplysa om fabrikat och eventuellt även var du kan köpa kompletteringar.
Installation och renovering
Du får inte utan tillstånd utföra ingrepp i lägenhetens el-, vatten- och avloppssystem. Sådana arbeten måste utföras av fackmän och godkännas av oss . Detta gäller även installationer av tvättmaskiner eller annan utrustning.
Du får heller inte måla luckor, måla och tapetsera din lägenhet utan vårt godkännande, sätta upp parabolantenn på fasaden eller fönsterblecket.