Vad ska du själv underhålla?

Som hyresgäst ska du under hyrestiden vårda lägenheten och övriga utrymmen som hör till bostaden väl. I detta ansvar ingår att du själv åtgärdar vissa saker i din bostad. Exempel på sådant är:
  • Byta glödlampor och lysrör i till exempel kylskåp, ovanför diskbänk och i kök, pentry och badrum. 
  • Göra rent golvbrunnen i badrummet och rensa ur bottensilen för tvättstället och diskbänk samt rensa vattenlåset under handfat och diskbänk.
  • Torka av ventilerna för ventilationen regelbundet.
  • Frosta av frysen och kylen regelbundet.
  • Städa regelbundet för att minimera risken för skadedjur. 
Avlopp
Avloppsrören från diskbänk och tvättställ blir snabbt igensatta av fett och matrester. Bästa sättet att undvika stopp i avloppet är att kasta kaffesump, teblad, matrester och liknande avfall direkt i soppåsen . Stopp i avloppet kan leda till översvämning och fuktskador och måste därför åtgärdas omgående.
Du får inte på några villkor använda ”propplösare” som består av till exempel kaustiksoda eller andra kemiska medel. Dels är de farliga för miljön, dels kan de ge ordentliga frätskador på hud och ögon hos den som rensar avloppet samt även orsaka skador på rören.
 
Bottenventil i tvättställ
Ofta kan man plocka bort de hårstrån som sitter i bottensilen genom att lyfta upp ventilproppen och göra rent. Om tvättställets bottensil behöver rensas underifrån så måste du ta bort renslocket eller renspluggen. Placera en hink under tvättstället och peta loss det som fastnat. Spola sedan igenom med hett vatten. En begagnad tandborste är ett oslagbart hjälpmedel att göra rent med.
 
Vattenlås
På avloppsröret under diskbänken och tvättstället finns en vattenfylld krök eller bottenkopp. Det är ett vattenlås som är till för att hindra dålig lukt att tränga upp från avloppet. Om inte avloppen används under en längre tid dunstar vattnet, om det är varmt räcker det med några dagar. Vattennivån sjunker och lukt kan tränga upp ur avloppet. Att vattennivån sjunkit syns tydligt i toalettstolen. Om du är bortrest, be den som ser efter lägenheten att spola i toalettstolen och spola vatten i övriga avlopp lite då och då under din frånvaro.
Du rensar enkelt vattenlåsen själv. Ställ bara en hink under vattenlåset innan du öppnar vattenlåset så att vattnet och smutsen rinner ner i hinken. Bottenkoppen skruvar du enkelt av för hand. Skrapa koppen ren från avloppsrester och spola ur den med vatten.

Golvbrunnen
Golvbrunnen i ett duschrum är försedd med ett vattenlås. För att förhindra översvämning och dålig lukt måste vattenlåset rensas regelbundet.
Du rensar enkelt golvbrunnen själv. Lyft av gallret/silen som täcker golvbrunnen. Torka och borsta sedan bort hår och annat som fastnat i brunnen och spola sedan ur brunnen med handduschen. Sätt fast gallret igen. Se till att det finns tillräckligt med vatten i golvbrunnen.

Blandare/vattenkran
Börjar blandaren pipa eller tjuta, eller om vattenstrålen verkar svag, så har det kanske samlats skräp i strålsamlaren. Den sitter ytterst på pipen för att göra vattenstrålen jämn.
Om vattenkranen börjar droppa eller rinna ska du göra en felanmälan direkt. Då spar vi både vatten- och värmekostnader. Dessutom orsakar en droppande kran med tiden bruna ränder i handfatet eftersom det blir en järnoxidbeläggning som missfärgar emaljen.

Rensa toalettstolen
Du ska inte spola ner någonting annat i en toalett än vanligt toalettpapper och vad du själv åstadkommer. Om vattnet sjunker långsamt i toalettstolen; se först efter om det rinner som det ska från badrummets övriga avlopp. Är det stopp i toaletten är det dags att ta på ett par gummihandskar och känna efter om det sitter någonting i kröken efter toalettskålen.
 
Om det börjar rinna vatten i toaletten ska du göra en felanmälan direkt. Då spar vi både vatten- och värmekostnader. Dessutom orsakar det rinnande vattnet med tiden bruna ränder i toaletten eftersom det blir en järnoxidbeläggning som missfärgar emaljen.
 
Dörrar
Kärvar lås eller gångjärn brukar en droppe låsolja hjälpa.

Fönster
Om dina fönster behövs tätas eller justeras kontaktar du oss.

Golv
Undvik repor och märken i golven genom att hålla dem fria från sand och smuts. Golven kan skyddas genom att du sätter så kallade ”filttassar” under benen på stolar, bord och sängar. Det finns också speciella skyddsbrickor och hjul som kan fästas på riktigt tunga möbler. Skydda också golvet när du flyttar tunga möbler. Har du inte bärhjälp så se till att golvet är rent. Lägg en filt eller en matta under möbeln och skjut möbeln framför dig.
 
Skåp och garderober
Materialet i skåp och garderober varierar mellan olika fabrikat och hållbarheten sinsemellan är olika. Dörrar och beslag tål inte allt för tung belastning. 

Väggar
Ställ inte sängen direkt mot väggen. Fett från håret fläckar ner tapeterna bakom sängen. Använd en gavel eller ställ sängen en bit ut från väggen.
Spegelväggar ger onödigt många hål i väggen. Sätt speglarna på till exempel en masonitskiva som du skruvar upp på väggen.