Telefontid:   
måndag-torsdag 8.00-10.00

Besökstid:   
tisdag 13.00-15.00
                     torsdag 9.00-11.00     
                        

Telefon
:        08 562 532 00
Felanmälan: 08 562 532 10
Akut journummer efter kl. 17.00 och helger: 08 562 532 10

Besöksadress: Trapphus 7 i Kista Galleria, våning 2         

E-post: kontakt@kistastudentbostader.se