För att få bo i Kista Studentbostäder måste du vara student vid universitet eller högskola i Stockholm. Vi utför regelbundet studieprövningar och för närvarande är studiemeritkravet 15 poäng/termin eller motsvarande halvtid.

För att stå i vår bostadskö behöver du däremot inte vara student. Du kan ställa dig i kön från och med det år du fyller 18 år.

Vi har en så kallad aktiv kö, där du själv måste anmäla intresse för de lägenheter du är intresserad av. Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter vid eventuella förändringar så att uppgifterna alltid är aktuella.

Du får stå i vår kö om du:
Är mellan 18 och 45 år och planerar att studera i Stockholm (ej distansstudier). Är doktorand eller bedriver studier på minst halvfart.

När du flyttar in i din studentbostad ska du kunna visa upp antagningsbesked eller annat bevis på högskolestudier tillsammans med giltig legitimation. Du får hyra en lägenhet hos oss så länge du studerar aktivt och minst 15 poäng per termin.

Hyresförhållandet är maximerat till sex år. Förlängning kan beviljas med maximalt fyra år för doktorandstudier. Tid under vilken dispens från studiekravet har beviljats eller andrahandsuthyrning räknas in i boendetiden.


OBSERVERA! Kommande förändring av hantering av våra bostäder.

Kista Studentbostäder har beslutat att låta Bostadsförmedlingen i Stockholm hantera uthyrningen av våra bostäder. Kista Studentbostäder kommer att hantera allt övrigt som vanligt, d.v.s. upprätta hyresavtal etc.

Det som kommer att ske är:


Kl. 12.00 2016-08-12
kommer Kista Studentbostäder att stänga sin kö. Se punkt 1. nedan för vad du behöver göra innan dess.

2016-08-13
till 2016-08-17 kommer Kista Studentbostäder ta ut kön från systemet och gå igenom denna.

2016-08-18
till 2016-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm lägga in Kista Studentbostäders kö i deras system.

2016-09-13
till 2018-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm att hantera Kista Studentbostäders kö enligt följande:
År 1, ska 75 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 25 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö.
År 2, ska 50 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 50 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö.


2018-09-13
kommer Kista Studentbostäders kö inte att användas mer och fortsättningsvis kommer alla de inlämnade lägenheterna förmedlas till Bostadsförmedlingen i Stockholms ordinarie kö.

De personer som registrerat sig för Kista Studentbostäders kö innan kl. 12.00 2016-08-12 kommer då de har anmält sig hos Bostadsförmedlingen i Stockholm ha två kötider hos bostadsförmedlingen, en från anmälningsdatumet till Bostadsförmedlingen i Stockholm och en från registreringsdatumet för Kista Studentbostäders kö.

Senast den 12 februari 2017 måste registreringen hos Bostadsförmedlingen i Stockholm vara gjord för att få tillgodoräkna tiden i Kista Studentbostäders kö. D.v.s. om du inte redan är registrerad hos Bostadsförmedlingen i Stockholm så måste du göra det. För att registrera dig, klicka på länken https://bostad.stockholm.se/ och gå in på Registrera.
Följ sedan instruktionerna på hemsidan.

För närvarande är köavgiften 210 kronor/år.

När en person får en studentbostad genom Bostadsförmedlingen i Stockholm innebär det att personen behåller sin kötid för vanliga bostäder.

1. Vad du behöver göra innan kl.12.00 2016-08-12:
Logga in på Min sida och kontrollera under rubriken Kontaktinfo att korrekt för- och efternamn står vid raden Namn. Där ska ENDAST för- och efternamn vara angivna. Två efternamn är okej, men ta bort alla mellannamn.

Om du endast har skrivit ett namn eller ett alias så måste du gå in och ändra det! Detta gör du genom att logga in på Min sida och klicka på Ändra. Korrigera ditt namn och klicka på Spara.

Kontrollera även att ditt personnummer är korrekt angivet. Det ska se ut enligt ÅÅMMDDXXXX. Personnumret kan du inte ändra själv på Min sida, utan maila oss på kontakt@kistastudentbostader.se om det behöver korrigeras och så kommer vi att ändra detta då vi stängt och tagit ut kön ur systemet 2016-08-12. Skriv "Ändring av personnummer" i ämnesraden. Glöm inte att även att ange för- och efternamn i mailet så att vi hittar dig i vår lista.