PuL


När du registrerar dig i vår bostadskö måste du i enlighet med Personuppgiftslagens (PuL) föreskrifter känna till att vi sparar uppgifterna i ett datasystem. Uppgifterna används under den tid du är kund hos oss.

De uppgifter som du registrerar när du använder nedanstående webbtjänster lagras i vårt datasystem:
Mina kontaktuppgifter
Felanmälningar; dessa registreras även om kontakt med Kista Studentbostäder sker via till exempel telefon
Inpassering i gemensamma utrymmen

Övriga händelser som registreras och lagras i vårt datasystem är:
Eventuella anmälningar om störningar
Viss korrespondens som du har haft med oss
Hyresinbetalningar inklusive de fall där betalningar har varit försenade
Eventuella inkassoärenden
Bokning av bostad
Tecknande av hyresavtal
Uppsägning

Även personuppgifter som hämtas från annan än hyresgästen själv kan komma att registreras.

Att lämna referenser
I samband med att du ska flytta, kan din nya hyresvärd ha önskemål om att få ta referenser från ditt nuvarande boende. För att vi ska lämna referenser måste du ge oss ett godkännande, i annat fall lämnas inga uppgifter till utomstående.

Har du godkänt att vi lämnar referenser kommer vi att ge ut följande information:
Eventuella anmälningar om störningar
Hyresinbetalningar inklusive de eventuella fall då betalningar varit försenade
Eventuella inkassoärenden
Boendetid