NyheterTill Kista Studentbostäders nya hemsida.

Taggar:


Följ Kista Studentbostäder på Facebook.

Taggar:


På måndag startar Svenska kyrkan i Kista ett café för universitetsstudenter:

On Monday the Church of Sweden in Kista starts a café for university students:

http://www.svenskakyrkan.se/spanga-kista
Taggar:


Imorgon den 9 februari kommer Siemens att uppgradera brandlarmscentralen för Hotell Stay At och Kista Studentbostäder. Arbetet påbörjas vid kl 08.00 och avprovning sker ca kl10.30. Prov kommer att ske på samtliga hotellvåningar och i studentkorridorerna. Sirenerna kan komma att startas i korta perioder för att säkerställa att brandlarmet hörs överallt.

Taggar:


Tomorrow, February 9th, Siemens will upgrade the fire alarm for hotel Stay At and Kista Studentbostäder. Work will begin at 08.00 and tests will start around 10.30. The test will be done on all hotel floors and in the student corridors. The sirens might be started in short periods to ensure that the fire alarm is heard everywhere.

Taggar:


Nu har vi lagt upp lediga lägenheter på hemsidan!


Taggar:


Under torsdag och fredag den här veckan kommer hälften av tvättmaskinerna i vardera tvättstuga att bytas ut. Det innebär begränsade tvättmöjligheter under dessa två dagar.


Taggar:Taggar:


I fredags installerades nya spisar i alla gemensamhetskök.


Taggar:


Vi vill påminna alla hyresgäster om att det är förbjudet att ställa sopor och andra saker i korridorerna!

Taggar:


Vi kommer under dagen att stänga det gemensamhetskök på Danmarksgatan som under helgen utsattes för skadegörelse.
 

Taggar:


Nu har du som boende i Kista Studentbostäder möjlighet att gå 2 betala för 1 Zinnemax 5D i Kista Galleria. Erbjudandet gäller tom 8 april ange koden: Kista Studentbostäder i kassan.

Nyfiken? Läs mer om Sveriges första 5D-biograf här.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under höstterminen 2011. För godkänd studieprövning krävs att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 20 april.
...
Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostäder.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder
Box 1220
164 28 Kista

Taggar:


Den 19/4 t o m 27/4 mellan kl. 06.30-07.00 kommer Kista Galleria att utföra bilningsarbeten i Brandesgången. Arbetet kan medföra störende ljud för boende i studentbostäderna.


Taggar:


One of the common kitchens on Danmarksgatan has been closed off due to vandalism. It will be opened again the repairs are finished.


Taggar:


Meddelande

Taggar:


Vill mamma och pappa hälsa på? Kombinera shopping och nöje för hela familjen i Kista Galleria och låt föräldrarna bo på StayAt Hotel Apartments!

Nu kan du ta del av StayAt Hotel Apartments förmånliga sommarkampanj där du får upp till 30% rabatt när du bokar enligt följande:

Bo 3 nätter - få 20% rabatt
Bo 4 nätter - få 25% rabatt
Bo 5 nätter - få 30% rabatt

Boka någon av de rymliga lägenheterna för dina föräldrar eller släktningar på www.stayat.se eller receptionen på 08-505 727 00.

Välkommen till Stay At Hotel Apartments i Kista Galleria!


Taggar:


Kista Studentbostäder kommunicerar till största del via mejl med våra hyresgäster. Mejladressen används även vid inloggning för att göra felanmälan. Därför är det viktigt att du informerar oss om du byter mejladress.

Kista Studentbostäder communicate mostly via e-mail with our tenants. The e-mail address is also used to log in to report faults. Therefore it is important that you inform us if you change your e-mail address.

Taggar:


Tisdagen den 11 september, kl 10-12, kommer Kista Galleria att stänga av varmvattnet pga underhållsarbete.


Taggar:


Citycon har idag tillsammans med den kanadensiska pensionsfonden Canada Pension Plan Investment Board (CCPIB) tecknat avtal om att förvärva Kista Galleria från DNB.

Citycon tillträder som ny ägare i mitten av januari 2013. Samtlig nuvarande personal i Kista Galleria KB, som även förvaltar Kista Studentbostäder, kommer vara kvar och arbeta med sina respektive arbetsuppgifter till vidare. Under tiden fram till tillträdet kommer Citycon och DNB gemensamt jobba för att alla olika delar i verksamheten ska få en smidig övergång, såväl praktiska driftsfrågor som administrativa rutiner.

Taggar:


Förnärvarande är kötiden hos oss ca 2 år.


Taggar:


De lägenheter som ligger ute på portalen kommer att fördelas måndagen den 14 januari. Mail kommer att skickas till dem som får en lägenhet.


Taggar:


Det har kommit till Kista Studentbostäders kännedom att det finns hyresgäster som röker i korridorerna, främst utanför gemensamhetsköken. Vi vill påminna samtliga hyresgäster om att det råder totalt rökförbud i hela Kista Studentbostäder och Kista Galleria.

Taggar:


De lägenheter som ligger ute på portalen kommer att fördelas fredagen den 25/1. Mail skickas till de som får en lägenhet.


Taggar:


Under vecka 5 byter Kista Studentbostäder ut samtliga gamla tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Vi arbetar för att det ska innebära så lite störning som möjligt.


Taggar:


De lägenheter som ligger ute på protalen kommer att fördelas måndagen den 11/2. Mail skickas till dem som får en lägenhet.

Taggar:


Den 25-27 februari är telefontider och besökstid inställda. Kista Studentbostäder nås som vanligt på e-mail: kontakt@kistastudentbostader.se


Taggar:


De lägenheter som ligger på portalen kommer att delas ut måndagen den 25/3. Mail skickas till de som får en lägenhet.

Taggar:


Besökstiden kommer att vara inställd under vecka 20-21. Har du frågor, kontakta kundtjänst på kontakt@kistastudentbostader.se eller per telefon 08 562 532 00.

Taggar:


De lägenheter som ligger på portalen kommer att fördelas fredagen den 17 maj.

Taggar:


Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 -18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Om du är intresserad av att bli volontär, anmäl dig på www.berattarministeriet.se 

Taggar:


Under perioden 17/6 - 12/8 kommer vi inte att ha några besökstider. Ni är välkomna att maila eller ringa.

Taggar:


För närvarande är kötiden för att få en lägenhet hos Kista Studentbostäder 18-24 månader.

Taggar:


Nästa tillfälle lägenheter kommer att läggas ut på portalen är 11 juli.

Taggar:


The next time apartments are going to be posted on the website is the 11th of July.

Taggar:


De lägenheter som ligger på portalen kommer att fördelas den 18 juli. De som får en lägenhet får ett mejl med ett erbjudande.

Taggar:


Just nu har vi problem med bostadsportalen, vilket innebär att det inte går att göra intressseanmälningar på lägenheter. Det går inte heller att ställa sig i kö. Vi hoppas att felet snart är avhjälpt.


Taggar:


Meddelande

Taggar:


Imorgon torsdag är det Student Day på Levi's Store i Kista. 30 % rabatt på hela sortimentet.


Taggar:


Lägenheterna som ligger ute på portalen kommer att fördelas 20 september. De som får en lägenhet får ett mejl med ett erbjudande.


Taggar:


Idag säger vi hejdå till Jenny. Vi önskar henne all lycka med det nya jobbet i Uppsala.


Taggar:


Hej,

Nu är de nya postboxarna på plats, väggarna är målade och anslagstavlan är uppsatt på båda sidorna på plan 6. Vänligen sätt upp meddelanden på denna anslagstavla istället för i hissarna och korridorerna! 
 
Hello,

Now, the new post boxes are in place, the walls are painted and the bulletin board is mounted on both sides on the 6th floor. Please put up messages on this board instead of the elevators and hallways!

Med vänliga hälsningar/Best Regards,
Kista Studentbostäder

Taggar:


Hej,

Under förutsättning att alla delar har kommit, så kommer Kista Studentbostäder att börja renovera de gemensamma köken under vecka 50. Ett kök i taget kommer att göras av de fyra köken på våning 6.

Renoveringen beräknas att ta 1-2 veckor/per kök och under denna tid kommer detta kök inte att kunna bokas/användas.

Till en början kommer Kista Studentbostäder att byta ut köket för att senare också måla om och byta ut bord samt stolar.


Hello,

Assuming that all the parts have arrived, Kista Studentbostäder will start to renovate the shared kitchens in week 50. One kitchen at time will be made of the four kitchens on floor 6.

The renovation is expected to take 1-2 weeks/a kitchen and during this time, this kitchen will not be able to be booked/used.

At first, Kista Studentbostäder will replace the kitchen and later, also repaint tables and chairs.

Med vänliga hälsningar/Best Regards,
Kista Studentbostäder

Taggar:


Hej,
Besökstiden idag, tisdagen den 3 december kl 13.00-15.00, är inställd. Men jag nås via mail: kontakt@kistastudentbostader.se.

Hi,
Today, Tuesday December 3rd at 13.00-15.00, the visiting hours is cancelled. But I can be reached at: kontakt@kistastudentbostader.se.

Med vänliga hälsningar/Best Regards,
Kista Studentbostäder

 


Taggar:


KSHF, Kista Studenthyresgästförening, arrangerar gratis Laserdome för de boende i Kista Studentbostäder onsdagen den 11 december 19.00-22.00. Ett mail har skickats ut till de boende med alla detaljer.

KSHF, Kista Student Tenants´ Association, arranges free Laserdome games for the tenants in Kista Studentbostäder Wednesday December 11th 19.00-22.00. An email has been sent out to the tenants with all the details.


Taggar:


Hej,
Idag postas hyresavierna för januari, februari och mars 2014.

Hi,
The rental invoices for January, February and Mars 2014 will be sent today.


Taggar:


Idag börjar renoveringen av kök nummer 1 på Danmarksgatan. Renoveringen kommer att ta 1-2 veckor/per kök. Under denna tid kommer detta kök inte kunna bokas/användas.

Köken kommer att renoveras i turordningen: kök nummer 1, 2, 3 och sist kök nummer 4.

Hello,
Today the renovation of kitchen nummer 1 at Danmarksgatan will start. The restoration will take 1-2 weeks/kitchen. During this time, this kitchen is not able to be booked/uesd.

The kitchens will be renovated in the order: kitchen number 1, 2, 3 and last kitchen number 4.


Taggar:


Hej,
Natten mellan torsdag 12/12 och fredag 13/12 och några timmar framåt kommer vattnet att stängas av på grund av planerat underhåll.

Hello,
On the night between Thursday 12/12 and Friday 13/12, the water will be turned off for a few hours, due to planned servicing.

Taggar:


Efter kl 23.59 i dag, onsdag 11 december, kommer endast den nya koden att fungera för att komma in på de olika våningsplanen. Ett mail har tidigare skickats ut de till boende med den nya koden. De nyinflyttade har endast fått den nya koden.

After 23.59 today, Wednesday December 11, only the new code will work to get in on the different floors. An email has been sent out with the new code to the tenants. The new tenants have only received the new code.

Taggar:


Vi på Kista Studentbostäder önskar er en God Jul och Gott Nytt år!
Vänligen se nedan för de dagar då kontoret är bemannat under jul och nyår:

We at Kista Student Housing wish you a Merry Christmas and Happy New Year!
Please see below for the days when the office is manned during the Christmas and New Year:

23 Dec - Öppet/Open
24 Dec - Julafton/Christmas Eve Stängt/Closed
25 Dec - Juldagen Stängt/Closed
26 Dec - Annandag jul Stängt/Closed
27 Dec - Stängt/Closed
28-29 Dec - Stängt/Closed
30 Dec - Öppet/Open
31 Dec - Nyårsafton/New Year´s Eve Stängt/Closed
1 Jan - Nyårsdagen Stängt/Closed
2-3 Jan - Öppet/Open
4-5 Jan - Stängt/Closed
6 Jan - Trettondagen Stängt/Closed


Taggar:


En av de fyra hissarna kommer att renoveras per gång och det kommer att ta ungefär två dagar per hiss. Denna hiss kommer under denna tid inte att kunna användas.
Renovering börjar i morgon, onsdagen den 8 januari, med en av hissarna på Danmarksgatan 34. När hissarna är klara på Danmarksgatan 34 börjar renoveringen av hissarna på Danmarksgatan 38.

Taggar:


Hej,

Hoppas att ni har haft det bra under jul- och nyårsledigheterna! För en del har studierna redan startat och för andra börjar terminen inom kort.

Vi på Kista Studentbostäder vill i och med detta påminna om att ta hänsyn till dina grannar.

Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt "bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten". Med andra ord, visa hänsyn.

Exempel på störning
Musik får inte spelas så högt att den uppfattas som störande
Spika eller borra inte efter kl 21.00
Undvik störande vattenspolning nattetid
Enligt kommunens miljö- och hälsoskyddsstadgar är det inte tillåtet att utföra störande eller annat störande ljud i lägenheten vardagar kl 22-07 eller helger kl 22-10.

Taggar:


I september 2013 renoverades det funktionella i hissarna. Men nu har även inredningen bytts ut i hissarna på Danmarksgatan. För att se bild, vänligen besök Kista Studentbostäder på Facebook.

Taggar:


måndag den 3 februari kl. 9.30 kommer Siemens AB att utföra en kontroll av larmdonen (brandlarmssirener) på Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments. Kontrollen är en del av Kista Galleria KB systematiska brandsäkerhetsarbete som bl.a. inkluderar periodiskt utbyte av detektorer vart 6:e år.

Kontrollen tar ca 20 minuter och ska inte påverka övriga delar av fastigheten. I de delar av Kista Galleria som ligger i närheten av Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments kan dock viss överhörning från brandlarmssirenerna förekomma.

Taggar:


Nu har väggarna målats, golven polerats och belysningen byts ut i korridorerna på plan 6. Vi på Kista Studentbostäder tycker att det blev väldigt ljust och fint!

För att se bilder, vänligen besök Kista Studentbostäder på Facebook.

Taggar:


Tyvärr går det inte att logga in på Min sida på internet för tillfället. Detta kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

Taggar:


Torsdagen den 20 februari anordnar Big Think Lecture en gratis föreläsning i SF Bio, Kista Galleria. Denna gång är det Paulo Roberto som föreläser. Föreläsningen är gratis och det är först till kvarn som gäller.

För mer information samt anmälan, besök http://www.thinkbiglectures.se/

Taggar:


I dag, tisdag den 25 februari, är besökstiden 13.00-15.00 inställd på grund av sjukdom. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via telefon 08-562 532 00 mellan 8.00-10.00 och via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


Idag postas hyresavierna för april, maj och juni 2014.

Taggar:


Ett mail har skickats ut till alla boende i Kista Studentbostäder angående beiktning av badrummen. Kortfattat så kommer besiktningen att ske 8.00-17.00 och lägenheten behöver inte förberedas. Vänligen se nedan för datum då ditt badrum kommer att besiktas.

Onsdag 5 mars: plan 10 rum 1050-1092 och plan 9 rum 950-992.
Torsdag 6 mars: plan 10 rum 1000-1044 och plan 9 rum 900-944.
Måndag 10 mars: plan 8 rum 850-892 och plan 7 rum 750-792.
Tisdag 11 mars: plan 8 rum 800-844 och plan 7 rum 700-744.
Onsdag 12 mars: plan 6 rum 600-692.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2013. Om du skriver på din avhandling så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 mars 2014.
Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


I dag innan lunch gick brandlarmet i Kista Galleria och gallerian evakuerades. Då studentbostäderna samt SrayAt Hotel Apartments är en egen brandcell så gick inte larmet i dessa byggnader. Det vill säga, vid brand i Kista Galleria så ska inte Kista Studentbostäder utrymmas. Om det skulle börja brinna i studentbostäderna eller i hotellet så går larmet där, vilket testades endast för någon månad sedan.


Taggar:


Nöjd Kund Index undersökningen startade
måndagen den 3 mars!


Sedan några år tillbaka har CMA Research AB utfört kundattitydmätningar på gemensamt uppdrag av AF Bostäder, SGS Studentbostäder, Studentbostäder i Linköping och SSSB. Enkäten till mätningen innehåller ca 60 frågor och är indelade i 6 frågeområden: Bostaden, Gemensamma utrymmen, Bostadsområdet, Service och information, Helhetsattityder samt Bakgrundsfrågor.

Kista Studentbostäder har deltagit i denna undersökning sedan 2010 och vi är med i år igen. För att vi på Kista Studentbostäder ska kunna förbättra vårt arbeta och veta vart vi ska lägga våra resurser både gällande pengar samt personal så hoppas vi att så mångs som möjligt av våra hyresgäster deltar i undersökningen.

Undersökningen skickades ut måndagen den 3 mars och skickades ut via mail. Frågorna finns både på svenska och engelska.

Taggar:


Förra veckan var Electrolux och gick igenom alla torktumlare i tvättstugorna. De konstaterade att de har ett konstruktionsfel och det är därför de krånglar av och till.

Service och lagning av torktumlarna utfördes, men på grund av konstruktionsfelet så är de inte helt fullständiga. Elektrolux kommer därför att återkomma och åtgärda felet så snart de har en lösning på problemet.


Taggar:


Nu har CMA Research AB skickat ut en andra påminnelse angående Nöjd Kund Index undersökningen. innan denna skickades ut hade endast 20% svarat.

Tänk på att du kan påverka genom att svara på enkäten!

För att vi på Kista Studentbostäder ska kunna förbättra vårt arbete och veta vart vi ska lägga våra resurser både gällande pengar och personal så hoppas vi att så många som möjligt av våra hyresgäster deltar i undersökningen.


Taggar:


I morgon, torsdag den 20 mars, är besökstiden 9.00-11.00 inställd. Även telefontiden är ändrad till 8.00-9.00. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


Väggarna har målats, golvet polerats och belysningen har bytts ut på plan 6. På måndag den 24 mars startar den sista delen av renoveringen på plan 6. Bolaget Byggfog kommer då att börja täta dörrtrösklarna vid ytterdörrarna, dvs täppa igen hålet till utrymmet under lägenheterna. Alla boende i Kista Studentbostäder har fått ett mail med mer information angående detta.

Taggar:


Intyget ska avse höstterminen 2013. Om du skriver på din avhandling ska din handledare skriva och signera ett intyg. Glöm ej att skriva i vilken lägenhet du bor i (båda numren)!

Alla hyresgäster boende i Kista Studentbostäder, förutom dem som flyttat in efter mitten av september 2013, har fått ett påminnelsemail angående detta med mer information. 

Taggar:


Besöks- och telefontiderna nästa vecka, tisdag 8 april och torsdag 10 april, är inställda. Dessa dagar ersätts med en besökstid på onsdag 9 april 9.00-11.30 istället.

Taggar:


Enligt tidigare utskickad information så kommer badrummen i Kista Studentbostäder att renoveras och detta med start under 2014.

Nu är det bestämt att byggföretaget PEAB kommer att utföra renoveringen och att arbetet kommer att påbörjas inom kort.

Renoveringen påbörjas i 13 lägenheter och PEAB kommer att skicka ut ett mail till dessa hyresgäster med mer information cirka en vecka innan startdatumet.

Fortsatta badrumsrenoveringar kommer sedan att påbörjas i slutet av sommaren. Alla badrum beräknas att vara klara den 31 mars 2016.

All fortsatt information kommer att skickas från PEAB och då PEAB kommer att skicka information till bland annat hyresgästernas mobiltelefoner så är det väldigt viktigt att rätt telefonnummer finns i vårt system. Så vänligen maila mig ert lägenhetsnummer samt mobilnummer på kontakt@kistastudentbostader.se snarast så kontrollerar jag detta.

Ett mail har idag skickats ut till samtliga hyresgäster med mer information. 

Taggar:


Under de senaste 2 veckorna har det varit problem med spisarna i kök 1 och 2. Fastighetsskötaren har varit och fixat dessa vid ett antal tillfällen. Problemet har varit att säkringen går. Men idag har vi tagit dit ett elbolag för att åtgärda problemet, så nu hoppas vi på att det är löst.

Taggar:


Under badrumsrenoveringen kommer PEAB att stänga av allt vatten i lägenheten, det vill säga det kommer inte att finnas vatten i badrummet eller i köket.

PEAB kommer att försöka få igång vattnet i köket så fort som möjligt och förmodligen kommer det inte att vara avstängt i köket under hela renoveringsperioden.

Under den tid då vattnet är avstängt i köket så kommer de berörda lägenheterna att ha fritt tillträde till ett av de gemensamma köken. Det vill säga, har du normalt tillgång till kök 1 och 2 så kommer du alltid att kunna gå in i kök 2 under den period då ditt vatten är avstängt i ditt kök och har du normalt tillgång till kök 3 och 4 så kommer du alltid kunna gå in i kök 4 under den period då ditt vatten är avstängt i ditt kök.

Det är dock endast mening att hyresgästerna i de lägenheter där badrumsrenoveringen pågår ska använda detta fria tillträde till dessa kök för kortare besök så som att laga mat, hämta vatten etc. Om dessa hyresgäster vill utnyttja köket till fullo så måste de bokas som vanligt.

Taggar:


En liten påminnelse om att det är Valborgsmässoafton på onsdag och 1 maj på torsdag. Den 1 maj är en helgdag och kontoret kommer därmed att vara stängt, dvs ingen besökstid på torsdag.

Trevlig valborg!

Taggar:


Tyvärr är det något fel på vår server så det går varken att maila till eller från Kista Studentbostäder. IT teknikerna jobbar på att åtgärda detta och vi hoppas att det ska fungera så snart som möjligt.

Vid akuta problem samt felanmälningar vänligen ring 08-562 532 00.

Taggar:


Meddelande

Taggar:


Snart är det dags att byta ut koden till de olika våningsplanen. Alla hyresgäster har idag fått ett mail med den nya koden samt datum för ändring.

Taggar:


På torsdag den 22 maj är besökstiden 9.00-11.00 samt telefontiden 8.00-10.00 inställd. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


På torsdag den 29 maj är det helgdag, Kristi Himmelsfärdsdag, och kontoret är därmed stängt. Det vill säga ingen besöks- eller telefontid.

Taggar:


Nu är det dags att rensa cykelrummet på Hanstavägen och Danmarksgatan på gamla cyklar och dylikt. Markera din cykel med en lapp på styret om du vill att den ska vara kvar. Den 1 juli 2014 kommer alla cyklar som inte är markerade att föras bort och slängas.

Vi vill även informera om att i det stora cykelrummet på Danmarksgatan är det nästan tomt. För att få access till detta förråd, använd samma kod som till de olika våningsplanen.

Taggar:


Idag kommer hyresavin för juli 2014 att postas. I vanliga fall postas alltid tre hyresavier samtidigt. Men då Kista Studentbostäder, SSF (Stockholms studenthyresgästers förening) och KSHF (Kista Studenthyresgästförening) för närvarande är mitt uppe i en hyresförhandling så kommer hyresavierna att postas separat till att förhandlingen är klar.

En förhandlingsavgift till SSF fr.o.m. 1 april 2014 är med på hyresavin för juli 2014.

Ett mer utförligt mail har idag skickats ut till alla boende.

Taggar:


Idag och i några dagar framöver kommer lediga lägenheter att läggas upp på portalen för Kista Studentbostäder. Pga av systemfel visas inte korrekt yta eller hyra för flertalet av lägenheterna. Vänligen läs därför texten ovan lägenhetsinformationen.

Taggar:


Pga systemfel, semestrar etc så ligger lediga lägenheter uppe på Portalen en kortare tid samt har ett kort svarsdatum. Titta därför dagligen efter om du har fått ett lägenhetserbjudande. 
 
Om du inte har fått ett mejl så har du inte får ett erbjudande om en lägenhet.

Taggar:


Under vecka 27 och 28 är telefon- och besökstiderna inställda.
Mail till adressen kontakt@kistastudentbostader.se kommer först att börja besvaras under vecka 29.

För eventuella felanmälningar vänligen logga in på vår hemsida http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyres...gaster/felanmalan.sv.htm eller ring 08-562 532 00. 
 

Taggar:


Tyvärr är det något fel på vår server så det går inte komma åt Kista Studentbostäders mail. IT teknikerna jobbar på att åtgärda problemet och vi hoppas att det ska fungera så snart som möjligt.

Vid akuta problem samt felanmälningar vänligen ring 08-562 532 00.

Taggar:Taggar:


Nu på torsdag den 17 juli kommer vi att ta bort alla cyklar som inte är markerade med ett namn.

Taggar:


De sökande av en studentlägenhet som idag fått ett erbjudande har stått i kön sedan 2012-09-16 eller längre.

Taggar:


Meddelande

Taggar:


Brandlukt från branden i Västmanland känns nu även i Kista. Denna lukt följer med ventilationen in i fastigheten, så röklukt kan förekomma även inne i hyrda lokaler och lägenheter. För mer information om skogsbranden vänligen se http://www.dn.se/nyheter/sverige/okat-tryck-pa-beredskapen/
 

Taggar:


Lördagen den 23 augusti öppnar Sveriges mordernaste bibliotek i Kista Galleria. Fram tills invigningsdagen har bibliotekt ett flertal aktiviteter på ytan utanför Åhléns.

Tisdag 19 augusti
Kl 15.00-14.00: Danssamtal - nya rum av möjligheter tillsammans med Pablo Acasta, dansare, pedagog och dansproducent. Pratar om offentliga rum kan bli laboratorier för kroppens erfarenheter via tex dans.

Onsdag 20 augusti
Kl 11.00-17.00: Barnverksamhet.

Torsdag 21 augusti

Kl 14.00-15.00: Författarsamtal med Martin Tistedt, författare och bibliotekarie på Kista bibliotek.

Fredag 22 augusti
Kl 14.00-15.00: Författarsamtal med Hassan Alavi, journalist och bibliotekarie på Kista bibliotek.

Varje dag den 11-22 augusti mellan kl 11.00-17.00 finns det personal på plats för att informera om Kista bibliotek.

TIPS för er studenter, det finns studierum i biblioteket.


Taggar:Taggar:


Idag har lägenhet 664 behandlats. personen som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 211. Det vill säga är kötiden för närvarande tre år.

Två lediga lediga lägenheter har även lagts upp på Torget och kommer att bahandlas om cirka en vecka.

Vi behandlar endast våra lägenheter efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre år.

Tyvärr har vi inga lediga lägenheter på Torget för tillfället.

Vi behandlar våre lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


På torsdag den 18 september är besökstiden 9.00-11.00 samt telefontiden 8.00-10.00 inställd. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se.

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
-de som flyttat in efter 2014-05-31
-de som hyr sin bostad via KTH

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2014. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2014.


Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


Tyvärr är det något fel på vår server så det går inte komma åt Kista Studentbostäders mail. IT teknikerna jobbar på att åtgärda problemet och vi hoppas att det ska fungera så snart som möjligt.

Vid akuta problem samt felanmälningar vänligen ring 08-562 532 00.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fem år.

Tyvärr har vi inga lediga lägenheter på Torget för tillfället.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Besökstiden måste tyvärr förkortas till mellan kl 13.00 och 14.00 idag den 7 oktober.

Taggar:Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning!

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
 • de som flyttat in efter 2014-05-31
 • de som hyr sin bostad via KTH

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2014. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2014.

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


Det är strömavbrott i vissa delar av Kista Galleria samt Kista Studentbostäder. Elektrikerna är där och försöker åtgärda problemet så fort som möjligt. Vi kommer att skicka ut ett mail till alla hyresgäster när strömmen är tillbaka.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2007. Det vill säga, kötiden är för närvarande 7 år.

Vi kommer att lägga upp fler lediga lägenheter på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande 4 år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Om du har fått detta mail så har du inte
• skickat in ditt studieresultat än
• skickat in rätta uppgifter och därmed inte blivit godkänd

Det är på ditt ansvar att rätt studieintyg för rätt termin skickas in och att det skickas in i tid.

Taggar:


I dag har de nya tvättmaskinerna kopplats in och kan nu bokas och användas: Tvättmaskin nr 37 som tillhör den blå sektionen i tvättstuga 3 och tvättmaskin nr 30 som tillhör den blå sektionen i tvättstuga 4.

Taggar:


Snart är det dags att byta ut koden till de olika våningsplanen. Alla hyresgäster har idag fått ett mail med den nya koden samt datum för ändring. 

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sju år.

Två lediga lägenheter har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget. Så för närvarande finns det fem lediga lägenheter att intresseanmäla sig på.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012 och 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Taggar:


Natten mellan den 27 och 28 november 2014 mellan kl. 00.00 och 04.00 kommer TUL, det Talande Utryckningslarmet att testas i Kista Galleria. Då Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments är en egen brandcell så går inte larmet i denna del av byggnaden. Men testet i Kista Galleria kan eventuellt höras.

Det talande utrymningslarmet kommer att testas i 15 min och ett annat test som innebär ett dovt dunkande ljud kommer att testas under 40 min under perioden.

Att Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments är en egen brandcell innebär att vid eventuell utrymning av Kista Galleria så ska INTE Kista Studentbostäder eller StayAt Hotel Apartments utrymmas. Larmet går i Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments om dessa delar av byggnaden behöver utrymmas! 

Larm kan endast testas då byggnaden är tom och stängd, därav nämnd tid ovan. 

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


På torsdag den 27 november är besökstiden 9.00-11.00 samt telefontiden 8.00-10.00 inställd.

Taggar:Taggar:


På fredag den 5 december och på måndag den 8 december har Kista Studentbostäder stängt. Detta innebär att felanmälningar görs via inloggning på vår hemsida eller via receptionen på 08-562 532 00 mellan kl. 8.00 och 17.00.

Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: avtalsnummer (301-XXXX-XX)
Lösen: din mailadress

De hyresgäster som hyr sin lägenhet via KTH kan endast göra en felanmälan via telefon.

Receptionen kommer i mån av tid läsa och besvara mail till Kista Studentbostäder.


Taggar:


I dag har några lediga lägenheter lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studetbostäder kommer att ha stängt från den 19 december 2014 till den 1 januari 2015. Det vill säga, vi är tillbaka fredagen den 2 januari 2015.

Detta innebär att felanmälningar görs via inloggning på vår hemsida eller via receptionen på 08-562 532 00 vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00.

Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: avtalsnummer (301-XXXX-XX)
Lösen: din mailadress

De hyresgäster som hyr sin lägenhet via KTH kan endast göra en felanmälan via telefon.

Receptionen kommer i mån av tid läsa och besvara mail till Kista Studentbostäder.


Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sju år.
 
Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har ett mail skickats ut till alla boende i Kista Studentbostäder angående badrumsrenoveringen – Etapp 9. I mailet finns all information om pågående, kommande och slutförda renoveringar.

Mailet innehåller även praktisk information samt kontaktuppgifter till PEAB som utför renoveringen.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011 och 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fyra år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande fyra till sex år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.
 

Taggar:


Vi på Kista Studentbostäder skulle vilja påminna om vad som gäller angående andrahandsuthyrning:

Du som hyresgäst i Kista Stiudentbostäder kan ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska studera på annan ort eller i annat land, genomgår en militär grundutbildning eller praktik inom utbildningen. Du måste ha som avsikt att flytta tillbaka till din lägenhet och fortsätta dina studier efter andrahandsuthyrningen.

Andrahandsuthyrningen ska omfatta minst fyra veckor och högst tolv månader i följd. Tillstånd beviljas endast för den period du inte kan använda din lägenhet på grund av de skäl du angivit i din ansökan. Har du fått tillstånd att hyra ut din lägenhet för den maximalt tillåtna tiden, tolv månader, och önskar förlänga tillståndet kommer vi tyvärr inte kunna bevilja din ansökan.

Din ansökan om att hyra ut i andra hand skall skickas in till oss på Kista Studentbostäder minst en (1) månad i förväg. Du får en skriftlig bekräftelse på om din ansökan godkänts eller inte. För att få hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst sex (6) månader.

Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under uppsägningstiden. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd från oss riskerar du att förlora ditt hyresavtal.

Ditt ansvar vid andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut i andra hand får du själv ordna med en andrahandshyresgäst. Den person du ska hyra ut din bostad till ska ha fått sitt antagningsbesked eller bedriva studier vid universitet eller högskola i Stockholm.

Du som är förstahandshyresgäst ansvarar helt och hållet för bostaden under tiden för andrahandsuthyrningen. Det innebär att det är du som ansvarar för att hyran betalas i tid, att inga störningar förekommer och för eventuella skador som kan uppstå i bostaden. Ansvaret för hyresinbetalningarna bör därför inte överlämnas till din hyresgäst. Krav på obetalda hyror belastar dig, vilket kan leda till inkassokrav och ditt hyresavtal kan sägas upp.

Enligt ditt hyresavtal gäller följande:
Upplåtelse i andra hand samt överlåtelse
Hyresgästen har inte rätt att hyra ut Bostaden i andra hand utan hyresvärdens skriftliga medgivande.
Andrahandsuthyrning medges endast till en annan Student.
Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten till bostaden.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Taggar:


Skatteverket arbetar efter folkbokföringslagen. Enligt denna lag ska en person vara folkbokförd på den fastighet personen anses bosatt på.  

Det är Skatteverket som bestämmer var en person ska vara folkbokförd efter att personen lämnat in uppgifter om var han/hon ska bo (t ex en flyttanmälan). En person kan vara bosatt på flera bostäder och då är det Skatteverket som bestämmer folkbokföringen, efter att de inhämtat information om hur personen tillbringar sitt dygn på de olika adresserna. En person kan endast vara folkbokförd på en fastighet, även om det förekommer dubbel bosättning.

Enligt Citycons policy och därmed även Kista Studentbostäders så ska personen som signerat hyresavtalet vara folkbokförd på lägenheten. En vuxen inneboende kan tillåtas vara folkbokförd på lägenheten efter ett godkännande av Kista Studentbostäder.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder kommer i fortsättningen att ta en UC, det vill säga en kreditupplysning på den person som blivit erbjuden en lägenhet samt tackat ja till erbjudandet innan ett hyresavtal upprättas.

Skulle det visa sig att betalningsanmärkningar finns kommer personen ej att erhålla en lägenhet hos Kista Studentbostäder.

För mer information angående UC, vänligen se www.uc.se

Taggar:


I går lades två lediga lägenheter upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har ett mail skickats ut till alla boende i Kista Studentbostäder angående badrumsrenoveringen – Etapp 9. I mailet finns all information om pågående, kommande och slutförda renoveringar.

Mailet innehåller även praktisk information samt kontaktuppgifter till PEAB som utför renoveringen.

Taggar:


Kista Studentbostäder skulle vilja tipsa om att Citycon även har studentbostäder belägna bredvid Tumba Centrum, Tumba Torg 112.

Kötiden för dessa är kortare än hos Kista Studentbostäder. För att ställa sig i denna kö, vänligen fyll i intresseanmälan på http://www.tumbacentrum.se/lokaler-och-bostader

Tumba Studentbostäder hanteras på samma sätt som Kista Studentbostäder.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Då det är inflytt snart på denna lägenhet så kommer den att hanteras för uthyrning på fredag den 6 februari.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem till åtta år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har Kista Studentbostäder lagt upp några sista-minuten lägenheter på Torget. Uthyrningsförfarandet för dessa lägenheter ser lite annorlunda ut än tidigare.

Detta gäller för dessa lägenheter:
Utskick om ett lägenhetserbjudande, kontroll av studieintyg och kredithistorik, signering av avtal samt inflytt kommer att ske samma dag, dvs 2015-03-02! Inflytt sker tidigast mellan kl: 15.00 och 17.00 samma dag.

Ett erbjudande om en lägenhet kommer att skickas ut till fler personer samtidigt runt kl: 12.30 och den person som svarar först med ett giltigt studieintyg bifogat samt inte har några betalningsanmärkningar kommer att få lägenheten. Så skaffa ett studieintyg redan nu!

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till åtta år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I går behandlades två lediga lägenheter. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2010 och 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande fyra till fem år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.


Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


För närvarande har vi tekniska problem med vår Portal så det går inte att logga in. Detta är felanmält och vi hoppas att det kommer att fungera inom kort.

Vi kommer att meddela här när det fungerar igen.

Taggar:


Spisarna i de gemensamma köken kommer att bytas ut från och med fredag den 13 mars. En spis i taget kommer att bytas ut och det berörda köket kommer då att vara helt avstängt för användning.

Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mer detaljerat email angående detta.

Taggar:


Nu på torsdag den 12 mars kommer varmvattnet att stängas av kl. 22.30 pga driftarbeten. Varmvattnet kommer att vara avstängt t.o.m. fredag den 13 mars kl. 04.00.

Alla hyresäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.

 


Taggar:


torsdag den 19 mars mellan cirka 11.00 och 11.30 kommer Siemens att testa larmet/sirenerna hos Kista Studentbostäder och StayAt Apartments.

Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.


Taggar:


Vi har fortfarande tekniska problem med vår Portal, så det går inte att logga in. Detta är felanmält och vi hoppas att det kommer att fungera inom kort.

Vi kommer att meddela här när det fungerar igen.

Taggar:Taggar:


I dag kommer hyresavin för april 2015 att postas. I vanliga fall postas tre avier samtidigt men då hyresförhandlingar pågår postas endast en avi denna gång. En hyreshöjning kan komma att aviseras retroaktivt.

Ett mail med mer information har skickats till alla hyresgäster som hyr direkt av Kista Studentbostäder.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se.

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
 • de som flyttat in efter 2015-01-01
 • de som hyr sin bostad via KTH
 • de som redan blivit uppsagda pga ej godkänd studieprövning

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2014. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2015.

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som blev erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år. 

En ledig lägenhet har lagt ut på Portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på dessa lägenheter så kommer de att hanteras för uthyrning nu på fredag den 27 mars.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Då det är inflytt snart på denna lägenhet så kommer den att hanteras för uthyrning på fredag den 27 mars.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder kommer att vara stängt under påsk, 2-6 april.

Felanmälningar rapporteras som vanligt via hemsidan.

Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: avtalsnummer (301-XXXX-XX)
Lösen: din mailadress

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till felanmalan@kistagalleria.se

Taggar:


I dag har fem lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på en av dessa lägenheter så kommer denna att hanteras innan påsk.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har sex lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på en av dessa lägenheter så kommer denna att hanteras innan påsk.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har sju lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på en av dessa lägenheter så kommer denna att hanteras i morgon.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har fem lediga lägenheter lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har fyra lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2013-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år. 

En ny lägenhet har lagts upp på Torget och fler lägenheter kommer att läggas upp i morgon.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en sista-minuten-lägenhet lagts ut på Portalen. Denna lägenhet kommer att hanteras i morgon. Ett erbjudande kommer att mailas ut till ett flertal personer och den som först tackar ja med ett giltigt studieintyg bifogat och en sedan kontrollerad av oss godkänd kreditprövning kommer att få den.

Taggar:


I morgon, den 30 maj, är besökstiden inställd men telefontiden är som vanligt mellan 8.00 och 10.00. Och på fredag, den 1 maj, är det helgdag och Kista Studentbostäder har därmed stängt.

Taggar:


I dag har fem lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till fyra år.

En ny lägenhet har lagts upp på Torget och fler lägenheter kommer att läggas upp i morgon. 
 

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt på torsdag den 14 maj och fredag den 15 maj då det är helgdag.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till tre år. 

En ny lägenhet har lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt på tisdag den 19 maj och onsdag den 20 maj.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som blev erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Två nya lägenheter har lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Citycon i Sverige är mitt inne i ett systembyte och därmed Kista Studentbostäder. Så för närvarande prioriteras detta tillsammans med hela uthyrningsprocessen, hyresförhandlingarna samt studieprövningen.

Detta innebär att övriga mail besvaras i mån av tid. Dock läses alla mail och akuta ärenden hanteras omgående.

Taggar:


Denna vecka har fyra lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2009-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Sju lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2009-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sex år.

En lägenhet har lagts upp på torget i dag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt från och med den 20 juli till den 7 augusti.

Receptionen kommer att svara på de mail de kan besvara i mån av tid under denna period.

Felanmälningar görs som vanligt via denna hemsida.


Taggar:


Nu är vi på Kista Studentbostäder åter på plats efter sommaruppehållet. Vi kommer att besvara de mail vi mottagit så snart vi kan. Dock har vi fått rätt så många och måste därmed prioritera de mest akuta samt andra ärenden som behöver behandlas.

Taggar:


I dag, tisdag den 11 augusti måste vi tyvärr ställa in besökstiden.


Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fyra år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Då det är inflytt den 16 september på denna lägenhet så kommer uthyrningsprocessen ske snabbare än vanligt.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en sista-minuten-lägenhet lagts ut på Portalen, lägenhet 803 med inflytt den 1 september 2015.

Denna lägenhet kommer att hanteras nu på måndag den 31/8. Ett erbjudande kommer att mailas ut på måndag till ett flertal personer och den som först tackar ja med ett giltigt studieintyg bifogat och godkänd kreditprövning kommer att få den. Personen måste även kunna signera hyresavtalet innan kl 17.00 på måndag den 31/8.

Taggar:


Under helgen har det tyvärr blivit något fel med det system som hanterar intresseanmälningarna. Detta innebär att vi inte kan se de personer som har gjort en intresseanmälan för sista minuten-lägenheten 803 med inflytt i morgon den 1 september 2015.

Pga tidsbrist har vi i och med detta beslutat att den som först mailar in ett intresse till kontakt@kistastudentbostader.se angående denna lägenhet med ett giltigt studieintyg bifogat och godkänd kreditprövning kommer att få den. Personen måste även kunna signera hyresavtalet innan kl 17.00  i dag den 31/8. 

Lägenheten ligger på plan 8, är på 24,7 kvm och kostar 4279 SEK/månad. Observera att hyran är baserad på 2014 års hyresnivå och kommer att justeras under 2015.

Renoveringen av badrummet i 803 kommer att påbörjas 2015-09-03 och kommer att fortgå i cirka 4 veckor. Hyresgästen kommer att bo kvar i lägenheten under renoveringen. Ingen hyresreducering kommer att ges för badrumsrenoveringen.

Taggar:


I dag är besökstiden ändrad till 14.30-16.00.


Taggar:


För närvarande finns det 8 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt den 9:e till 20:e september.

Receptionen kommer att besvara de mail de kan besvara i mån av tid under denna period. Mycket information finner du på här på hemsidan.

Felanmälningar görs som vanligt via denna hemsida. Dina inloggningsuppgifter är ditt avtalsnummer (301-XXXX-XX) och din mailadress.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till felanmalan@kistagalleria.se

Taggar:


Fyra lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2009-2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till fyra år.

Två lediga lägenheter har lagts upp på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

- de som flyttat in efter 2015-05-31
- de som hyr sin bostad via KTH

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2015. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2015.

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför en uppsägning enligt avtal.

Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!

Taggar:


Driftavdelningen har i dag bytt felanmälningssystem och det gamla fungerar därmed inte. Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.

Taggar:


För närvarande finns det 6 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till fyra år.

Fyra lediga lägenheter ligger uppe på portalen för närvarande.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.


Taggar:


Fyra lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2013-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:Taggar:


Kista Studentbostäder skulle vilja tipsa om att Citycon även har studentbostäder belägna bredvid Tumba Centrum, Tumba Torg 112.

Kötiden för dessa är kortare än hos Kista Studentbostäder. För att ställa sig i denna kö, vänligen fyll i intresseanmälan på http://www.tumbacentrum.se/lokaler-och-bostader

Tumba Studentbostäder hanteras på samma sätt som Kista Studentbostäder.

Taggar:


För närvarande finns det 4 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


För närvarande finns det 9 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2013-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder skulle vilja tipsa om att Citycon även har studentbostäder belägna bredvid Tumba Centrum, Tumba Torg 112.

Kötiden för dessa är kortare än hos Kista Studentbostäder. För att ställa sig i denna kö, vänligen fyll i intresseanmälan på http://www.tumbacentrum.se/lokaler-och-bostader

Tumba Studentbostäder hanteras på samma sätt som Kista Studentbostäder.

Taggar:


Vi har en sista-minuten lägenhet med inflytt nu på måndag den 16 november 2015 kl 15.00.

Den person som mailar oss först på kontakt@kistastudentbostader.se med bifogat studieintyg och sedan av oss kontrollerad och godkänd kreditprövning (UC) kommer att få lägenheten. Personen måste även kunna komma förbi kontoret i Kista på måndag förmiddag och skriva under hyresavtalet. Se nedan för mer information om lägenheten.

Lägenheten ligger på plan 10, är på 23,7 kvm och kostar 4195 SEK/månad.

Taggar:


Fem lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till fyra år.

Fem lediga lägenheter ligger uppe på portalen för närvarande.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt den 4-6 januari 2016.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.

De hyresgäster som flyttar in måndagen den 4 januari 2016 är välkomna till receptionen mellan kl 15.00 och 17.00.
 


Taggar:


För närvarande finns det 5 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Fyra lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till sju år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt torsdagen den 11 februari, dvs ingen telefon- eller besökstid denna dag.

Taggar:


I dag, tisdag den 26 januari måste vi tyvärr ställa in besökstiden.

Taggar:


Kista Studentbostäder skulle vilja tipsa om att Citycon även har studentbostäder belägna bredvid Tumba Centrum, Tumba Torg 112.

Kötiden för dessa är kortare än hos Kista Studentbostäder. För att ställa sig i denna kö, vänligen fyll i intresseanmälan på http://www.tumbacentrum.se/lokaler-och-bostader

Tumba Studentbostäder hanteras på samma sätt som Kista Studentbostäder.

Taggar:


Vi har en sista-minuten lägenhet med inflytt i morgon den 2 februari 2016 kl 15.00.

Den person som mailar oss först på kontakt@kistastudentbostader.se med bifogat studieintyg och sedan av oss kontrollerad och godkänd kreditprövning (UC) kommer att få lägenheten. Personen måste även kunna komma förbi kontoret i Kista i morgon och skriva på hyresavtalet. Se nedan för mer information om lägenheten.

Lägenheten ligger på plan 7, är på 26,8 kvm och kostar 4671 SEK/månad.

Taggar:


För närvarande finns det 2 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har beslutat att låta Bostadsförmedlingen i Stockholm hantera uthyrningen av våra bostäder. Detta kommer att ske stegvis och till en början får de en del av våra lediga bostäder för att sedan ta över samtliga, förmodligen i slutet av 2016.

Vi uppmanar därför att ställa sig i Bostadsförmedlingen i Stockholms kö via https://bostad.stockholm.se/

Taggar:


Inga detaljer är fastställda än. Men tanken är att Bostadsförmedlingen i Stockholm får vår kö och kommer under en period (1-3 år) att använda sig av denna för att sedan övergå helt till deras kösystem. För att ha tillgång till denna kö måste den sökande vara medlem hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Avgiften för denna är för närvarande 210kr/år.

När en person får en studentbostad genom Bostadsförmedlingen i Stockholm innebär det att personen behåller sin kötid för vanliga bostäder. 

Vi kommer att gå ut med all information när allt är fastställt men vi rekommenderar att ställa sig i Bostadsförmedlingens kö snarast. https://bostad.stockholm.se/ 

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt torsdagen den 11 februari, dvs ingen telefon- eller besökstid denna dag.

Taggar:


Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2010-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

För närvarande finns det 2 lediga lägenheter på portalen.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fem år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

För närvarande har vi inga lediga lägenheter.

Taggar:


För närvarande finns det tre lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till fyra år.

Sju lediga lägenheter ligger uppe på portalen för närvarande.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Sju lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011-2015. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till fem år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

För närvarande finns det en ledig lägenhet på portalen.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se.

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
• de som flyttat in efter 2015-12-31.
• de som hyr sin bostad via KTH.

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2015. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2016.

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

För närvarande har vi inga lediga lägenheter.

Taggar:Taggar:


Kista Studentbostäder kommer att vara stängt under påsk, 25-28 mars.


Taggar:


En ledig lägenhet har nu behandlats. Den person som blev erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Två lediga lägenheter ligger uppe på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

För närvarande har vi inga lediga lägenheter.

Taggar:


För närvarande finns det tre lediga lägenheter på portalen.

Kista Studentbostäder har nu även börjat lämna över ett fåtal lägenheter till Bostadsförmedlingen i Stockholm. Mer information kommer då vi lagt upp ett tidsschema av övergången. För mer information, se nedan.

Tidigare information:
Kista Studentbostäder har beslutat att låta Bostadsförmedlingen i Stockholm hantera uthyrningen av våra bostäder. Detta kommer att ske stegvis och till en början får de en del av våra lediga bostäder för att sedan ta över samtliga, förmodligen i slutet av 2016.

Vi uppmana därför att ställa sig i Bostadsförmedlingen i Stockholms kö på https://bostad.stockholm.se/

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 18-20 april, dvs ingen telefon- eller besökstid dessa dagar.

Taggar:


Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande 2-4 år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

För närvarande har vi inga lediga lägenheter på portalen.

Taggar:


Vi har en sista-minuten lägenhet med inflytt i morgon den 27 april 2016.

Den person som mailar oss först på kontakt@kistastudentbostader.se med bifogat studieintyg och sedan av oss kontrollerad och godkänd kreditprövning (Bisnode) kommer att få lägenheten. Personen måste även kunna komma förbi kontoret i Kista i dag innan kl. 17.00 och skriva på hyresavtalet. Se nedan för mer information om lägenheten.

Lägenheten ligger på plan 8, är på 24,7 kvm och kostar 4330 SEK/månad.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt torsdagen den 5 maj och fredagen den 6 maj då det är helgdag.

Taggar:


Igår skickades det ut information till alla hyresgäster i Kista Studentbostäder angående registrering och aktivering för att få tillgång till internet. Är du hyresgäst och inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


Nu är det dags att rensa cykelrummet på Hanstavägen och Danmarksgatan på gamla cyklar och dylikt. Markera din cykel med en lapp med ditt namn på styret om du vill att den ska vara kvar. Den 26 maj 2016 kommer alla cyklar som inte är markerade att föras bort och slängas.

Taggar:


En ledig lägenhet har nu behandlats. Den person som blev erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande sex år. En ledig lägenhet ligger uppe på portalen. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2006-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande 3-10 år. En ledig lägenhet ligger uppe på portalen. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt från och med den 11 juli till den 29 juli 2016. Felanmälningar görs precis som vanligt via vår hemsida http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/felanmalan.sv.htm

Taggar:


Som tidigare nämnts så kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm att ta över Kista Studentbostäders hantering av bostadskön. Kista Studentbostäder kommer att hantera allt övrigt som vanligt, d.v.s. upprätta hyresavtal etc.

Nu är avtalet mellan Bostadsförmedlingen i Stockholm och Kista Studentbostäder signerat och det som kommer att ske är:

Kl. 12.00 2016-08-12 kommer Kista Studentbostäder att stänga sin kö. Se punkt 1. nedan för vad du behöver göra innan dess.

2016-08-13 till 2016-08-17 kommer Kista Studentbostäder ta ut kön från systemet och gå igenom denna.

2016-08-18 till 2016-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm lägga in Kista Studentbostäders kö i deras system.

2016-09-13 till 2018-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm att hantera Kista Studentbostäders kö enligt följande:
År 1, ska 75 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 25 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö.
År 2, ska 50 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 50 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö.

2018-09-13 kommer Kista Studentbostäders kö inte att användas mer och fortsättningsvis kommer alla de inlämnade lägenheterna förmedlas till Bostadsförmedlingen i Stockholms ordinarie kö.

De personer som registrerat sig för Kista Studentbostäders kö innan kl. 12.00 2016-08-12 kommer då de har anmält sig hos Bostadsförmedlingen i Stockholm ha två kötider hos bostadsförmedlingen, en från anmälningsdatumet till Bostadsförmedlingen i Stockholm och en från registreringsdatumet för Kista Studentbostäders kö.

Senast den 12 februari 2017 måste registreringen hos Bostadsförmedlingen i Stockholm vara gjord för att få tillgodoräkna tiden i Kista Studentbostäders kö. D.v.s. om du inte redan är registrerad hos Bostadsförmedlingen i Stockholm så måste du göra det. För att registrera dig, klicka på länken https://bostad.stockholm.se/ och gå in på Registrera. Följ sedan instruktionerna på hemsidan.

För närvarande är köavgiften 210 kronor/år.

När en person får en studentbostad genom Bostadsförmedlingen i Stockholm innebär det att personen behåller sin kötid för vanliga bostäder.

1. Vad du behöver göra innan kl.12.00 2016-08-12:
Logga in på Min sida och kontrollera under rubriken Kontaktinfo att korrekt för- och efternamn står vid raden Namn. Där ska ENDAST för- och efternamn vara angivna. Två efternamn är okej, men ta bort alla mellannamn.

Om du endast har skrivit ett namn eller ett alias så måste du gå in och ändra det! Detta gör du genom att logga in på Min sida och klicka på Ändra. Korrigera ditt namn och klicka på Spara.

Kontrollera även att ditt personnummer är korrekt angivet. Det ska se ut enligt ÅÅMMDDXXXX. Personnumret kan du inte ändra själv på Min sida, utan maila oss på kontakt@kistastudentbostader.se om det behöver korrigeras och så kommer vi att ändra detta då vi stängt och tagit ut kön ur systemet 2016-08-12. Skriv "Ändring av personnummer" i ämnesraden. Glöm inte att även att ange för- och efternamn i mailet så att vi hittar dig i vår lista.

Taggar:


Glöm inte att kontrollera att du angivit korrekt FÖR- OCH EFTERNAMN och PERSONNUMMER på ”Min sida” innan den 12 augusti 2016 kl. 12.00! Om detta inte är rätt så kommer din KÖPLATS att RADERAS! Detta kan inte justeras i efterhand!

Logga in på Min sida och kontrollera under rubriken Kontaktinfo att korrekt för- och efternamn står vid raden Namn. Där ska ENDAST för- och efternamn vara angivna. Två efternamn är okej, men ta bort alla mellannamn.

Om du endast har skrivit ett namn eller ett alias så måste du gå in och ändra det! Detta gör du genom att logga in på Min sida och klicka på Ändra. Korrigera ditt namn och klicka på Spara.

Kontrollera även att ditt personnummer är korrekt angivet. Det ska se ut enligt ÅÅMMDDXXXX.

Personnumret kan du inte ändra själv på Min sida, utan maila oss på kontakt@kistastudentbostader.se om det behöver korrigeras och så kommer vi att ändra detta då vi stängt och tagit ut kön ur systemet 2016-08-12. Skriv ”Ändring av personnummer” i ämnesraden. Glöm inte att även att ange för- och efternamn i mailet så att vi hittar dig i vår lista. 


Taggar:


Personer folkbokförda utomlands som ska studera i Sverige under en viss tid kan få ett s.k. samordningsnummer istället för ett personnummer av Skatteverket. Det är endast en statlig myndighet, utbildningsanordnare eller en arbetsgivare som kan beställa ett samordningsnummer till en person.

Samordningsnumret ser ut som ett personnummer, dvs ÅÅMMDDXXXX och det är detta nummer du ska använda när du registrerar dig för Kista Studentbostäders och Bostadsförmedlingen i Stockholms kö.

Saknar du både ett personnummer och ett samordningsnummer så registrear du dig för:

·         Bostadsförmedlingen i Stockholms kö genom att ange ditt för- och efternamn samt email adress. 
https://bostad.stockholm.se/Minasidor/login/housing-queue-application-form---foreign-students/ 

·         Kista Studentbostäders kö genom att skriva år, månad och datum då du är född och sedan fyra nollor (ÅÅMMDDOOOO). Maila sedan oss på kontakt@kistastudentbostader.se att du varken har ett person- eller ett samordningsnummer och ange ditt fullständiga namn och den email adress du har registrerat hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. 


Taggar:


Nu är vi på Kista Studentbostäder åter på plats efter sommaruppehållet. Vi kommer att besvara de mail vi mottagit så snart vi kan. Dock har vi fått rätt så många och måste därmed prioritera de mest akuta samt hantera andra ärenden som behöver behandlas.

Taggar:


Vi har tekniska problem med vår Portal, så det går inte att logga in. Detta är felanmält och vi hoppas att det kommer att fungera inom kort. Vi kommer att meddela här när det fungerar igen.

Taggar:


Vi har en sista-minuten lägenhet med inflytt i morgon den 3 augusti 2016. Den person som först mailar oss på kontakt@kistastudentbostader.se med bifogat studieintyg och sedan av oss kontrollerad och godkänd kreditprövning kommer att få lägenheten.

Personen måste även kunna komma förbi kontoret i Kista i morgon och skriva på hyresavtalet. Se nedan för mer information om lägenheten.

Lägenheten ligger på plan 8, är på 24,7 kvm och kostar 4330 SEK/månad.

Taggar:


 

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2013. 

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

För närvarande har vi inga lediga lägenheter och de nu hanterade lägenheterna blir de sista som Kista Studentbostäder hanterar innan kön stängs nu på fredag den 12 augusti 2016 kl. 12.00. 

Taggar:


Som tidigare nämnts så kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm att ta över Kista Studentbostäders hantering av bostadskön. Kista Studentbostäder kommer att hantera allt övrigt som vanligt, d.v.s. upprätta hyresavtal etc.

Nu är avtalet mellan Bostadsförmedlingen i Stockholm och Kista Studentbostäder signerat och det som kommer att ske är:

Kl. 12.00 2016-08-12 kommer Kista Studentbostäder att stänga sin kö. Se punkt 1. nedan för vad du behöver göra innan dess.

2016-08-13 till 2016-08-17 kommer Kista Studentbostäder ta ut kön från systemet och gå igenom denna.

2016-08-18 till 2016-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm lägga in Kista Studentbostäders kö i deras system.

2016-09-13 till 2018-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm att hantera Kista Studentbostäders kö enligt följande:
År 1, ska 75 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 25 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö.
År 2, ska 50 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 50 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö.

2018-09-13 kommer Kista Studentbostäders kö inte att användas mer och fortsättningsvis kommer alla de inlämnade lägenheterna förmedlas till Bostadsförmedlingen i Stockholms ordinarie kö.

De personer som registrerat sig för Kista Studentbostäders kö innan kl. 12.00 2016-08-12 kommer då de har anmält sig hos Bostadsförmedlingen i Stockholm ha två kötider hos bostadsförmedlingen, en från anmälningsdatumet till Bostadsförmedlingen i Stockholm och en från registreringsdatumet för Kista Studentbostäders kö.

Senast den 12 februari 2017 måste registreringen hos Bostadsförmedlingen i Stockholm vara gjord för att få tillgodoräkna tiden i Kista Studentbostäders kö. D.v.s. om du inte redan är registrerad hos Bostadsförmedlingen i Stockholm så måste du göra det. För att registrera dig, klicka på länken https://bostad.stockholm.se/ och gå in på Registrera. Följ sedan instruktionerna på hemsidan.

För närvarande är köavgiften 210 kronor/år.

När en person får en studentbostad genom Bostadsförmedlingen i Stockholm innebär det att personen behåller sin kötid för vanliga bostäder.

1. Vad du behöver göra innan kl.12.00 2016-08-12:
Logga in på Min sida och kontrollera under rubriken Kontaktinfo att korrekt för- och efternamn står vid raden Namn. Där ska ENDAST för- och efternamn vara angivna. Två efternamn är okej, men ta bort alla mellannamn.

Om du endast har skrivit ett namn eller ett alias så måste du gå in och ändra det! Detta gör du genom att logga in på Min sida och klicka på Ändra. Korrigera ditt namn och klicka på Spara.

Kontrollera även att ditt personnummer är korrekt angivet. Det ska se ut enligt ÅÅMMDDXXXX. Personnumret kan du inte ändra själv på Min sida, utan maila oss på kontakt@kistastudentbostader.se om det behöver korrigeras och så kommer vi att ändra detta då vi stängt och tagit ut kön ur systemet 2016-08-12. Skriv "Ändring av personnummer" i ämnesraden. Glöm inte att även att ange för- och efternamn i mailet så att vi hittar dig i vår lista.


Taggar:


Glöm inte att kontrollera att du angivit korrekt FÖR- OCH EFTERNAMN och PERSONNUMMER på ”Min sida” innan den 12 augusti 2016 kl. 12.00! Om detta inte är rätt så kommer din KÖPLATS att RADERAS! Detta kan inte justeras i efterhand!

Logga in på Min sida och kontrollera under rubriken Kontaktinfo att korrekt för- och efternamn står vid raden Namn. Där ska ENDAST för- och efternamn vara angivna. Två efternamn är okej, men ta bort alla mellannamn.

Om du endast har skrivit ett namn eller ett alias så måste du gå in och ändra det! Detta gör du genom att logga in på Min sida och klicka på Ändra. Korrigera ditt namn och klicka på Spara.


Kontrollera även att ditt personnummer är korrekt angivet. Det ska se ut enligt ÅÅMMDDXXXX.


Personnumret kan du inte ändra själv på Min sida, utan maila oss på kontakt@kistastudentbostader.se om det behöver korrigeras och så kommer vi att ändra detta då vi stängt och tagit ut kön ur systemet 2016-08-12. Skriv ”Ändring av personnummer” i ämnesraden. Glöm inte att även att ange för- och efternamn i mailet så att vi hittar dig i vår lista. 

Taggar:


Idag kl. 12.00 stängs Kista Studentbostäders kö och vi kommer därmed inte att förmedla några nya lägenheter. I fortsättningen kommer våra lägenheter att förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. 

Kontrollera att ditt för- och efternamn samt ditt personnummer är korrekt innan kl. 12.00, så att din köplats förs över till bostadsförmedlingen!

Se tidigare inlägg för mer information. 

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 28-30 september, dvs ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.


Taggar:


Vi vill påminna om tidigare informerade datum, dvs att Boastadsförmedlingen i Stockholm arbetar nu med att lägga in Kista Studentbostäders kö i deras system. 

2016-08-18 till 2016-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm lägga in Kista Studentbostäders kö i deras system.

2016-09-13 till 2018-09-12 kommer Bostadsförmedlingen i Stockholm att hantera Kista Studentbostäders kö enligt följande:
År 1, ska 75 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 25 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö.
År 2, ska 50 % av de inlämnade lägenheterna förmedlas till Kista Studentbostäders kö och 50 % till Bostad i Stockholms ordinarie kö. Taggar:


Idag har Bostadsförmedlingen i Stockholm gått ut med information angående att Kista studentbostäders kö övergår till dem.

Vänligen läs mer på https://bostad.stockholm.se/nyhetsarkiv/2016/kista-studentbostaders-ko-overgar-till-bostadsformedlingen/

Taggar:


I veckan låg en annons ute på Blocket gällande en av våra lägenheter. Vi vill därmed påminna om nedan.

För dig som vill hyra ut i andra hand!

Din ansökan om att hyra ut i andra hand skall skickas in till oss på Kista Studentbostäder minst en (1) månad i förväg. Du får en skriftlig bekräftelse på om din ansökan godkänts eller inte. För att få hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst sex (6) månader. 

Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under uppsägningstiden. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd från oss riskerar du att förlora ditt hyresavtal.


Vänligen läs mer på http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/andrahandsuthyrning.sv.htm


Läs även detta: https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/fordjupad-kunskap/andrahand/andrahandshyran/

Att tänka på för dig som hyr i andra hand!
Hyr du en bostad i andra hand finns det vissa saker som du måste vara uppmärksam på. Innan du flyttar in ska du be den person du tänker hyra bostaden av, att få se skriftligt tillstånd från oss på Kista Studentbostäder. Finns inget tillstånd blir den som hyrt i andra hand tvungen att flytta och den som olovligt hyrt ut sin bostad riskerar att få sitt hyresavtal uppsagt. Se till att du har ett skriftligt andrahandsavtal som reglerar hyra, uthyrningstid och uppsägningstid. Avtalet skriver du med förstahandshyresgästen.

Vänligen läs mer på http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/andrahandsuthyrning/for-dig-som-hyr-i-andrahand.sv.htm


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 28-30 september, dvs ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
 • de som flyttat in efter 2016-06-01.
 • de som hyr sin bostad via KTH.
 • de som blivit uppsagda pga ej godkänd studieprövning VT2015 och som avflyttar 2016-11-30.

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2016. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2016.

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!

Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:


Från den 1 april till den 25 april 2017 kommer hyresadministrationen för Kista Studentbostäder att vara stängd. Detta innebär att telefon- och besökstiderna är inställda under denna period. Mail kommer att läsas av receptionen i mån av tid och de mest akuta kommer att försöka att besvaras. Dock finns den mesta informationen på denna hemsida.

Driften kommer att vara på plats och felanmälningar ska anmälas som vanligt via felanmälningssystemet http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/felanmalan.sv.htm

Hur du loggar in i felanmälningssystemet samt inloggningen för att boka tvättstugan eller något av gemensamhetsköken finner du även på vår hemsida http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/inloggningsuppgifter.sv.htm

Hyresavierna för april, maj och juni 2017 har postats så dessa bör du ha mottagit.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.  Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

 

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·         de som flyttat in efter 2016-12-31.

·         de som hyr sin bostad via KTH.

 

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2016. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

 

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2017

 

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

 

Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!


Taggar:Taggar:Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 23-24 maj, dvs ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.


Taggar:Taggar:


Kista Studentbostäder (KSB), Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) och KSHF (Kista Studenthyresgästförening) har nu nått en förhandlingsöverenskommelse för hyresnivåerna 2017 och 2018.

 

Vi har kommit överens om en hyreshöjning på 1,3 % och som gäller fr.o.m. 1 juli 2017 samt en hyreshöjning på 1,75 % fr.o.m. 1 januari 2018.

 

I och med att denna överenskommelse precis skett har inte avierna för juli, augusti och september 2017 upprättas än. Vi arbetar för fullt för att få ut dessa så snart som möjligt och kommer att skicka ut ett mail till samtliga hyresgäster i Kista Studentbostäder då de är postade.

 

Vi har även kommit överens om ett hyrestillägg om 100 kr per månad för alla nya hyresgäster som tecknar kontrakt 2017-06-07 eller senare med tillträde 2017-07-01 eller senare. Detta är en schabloniserad kompensation för kostnader för hushållsel.

 

SSF är en hyresgästförening för studenter som bor i ett studentboende hos SSSB, Kista Studentbostäder eller Lurius vid Telefonplan. SSF representerar de boende i hyresförhandlingar med hyrevärden. Mer information hittar du på SSF:s hemsida http://ssfstudent.se/

 

KSHF är den enskilda hyresgästföreningen för alla studenter som bor i Kista Studentlägenheter. Mer information hittar du på KSHF:s hemsida http://www.kshf.se/


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 14-23 juli, dvs. ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.

Under veckorna 29-35 2017 kommer Kista Studentbostäder inte vara fullt bemannat. Receptionen kommer att besvara de mail de kan besvara i mån av tid under denna period. Mycket information finner du här på vår hemsida

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 2-4 augusti, dvs. ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.

Under veckorna 29-35 2017 kommer Kista Studentbostäder inte vara fullt bemannat.
Receptionen kommer att besvara de mail de kan besvara i mån av tid under denna period. Mycket information finner du här på vår hemsida.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt den 30 augusti - 5 september 2017.

 

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs
ÅÅ
ÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.

 

De hyresgäster som flyttar in den 1 september är välkomna till receptionen mellan kl. 15.00 -17.00 eller en vardag efter detta datum mellan kl. 8.00–11.30 och
12.30–17.00. 


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt den 27-29 september 2017.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under vårterminen 2017. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

 

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare gällande vårterminen 2017.

 

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2017. 

 

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

 

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.

 

Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder

Box 1220

164 28 Kista

 

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·         de som flyttat in efter 2017-06-01.

·         de som hyr sin bostad via KTH

 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt på onsdag den 13 december.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt från den 25 december 2017 till den 1 januari 2018 och är åter tisdagen den 2 januari 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt imorgon onsdagen den 24 januari 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt onsdagen den 7 mars 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


I morgon, den 22 mars, är besökstiden inställd men telefontiden är precis som vanligt mellan kl. 8.00 och 10.00. 

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under höstterminen 2017. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

 

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare gällande höstterminen 2017.

 

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2018. 

 

Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.

 

Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott,  urkundsförfalskning.

 

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.

 

Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

 

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·        de som flyttat in efter 2017-12-31.

·        de som hyr sin bostad via KTH

·        de som blivit uppsagda pga ej godkänd studieprövning VT2017.

 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se

Telefon: 08 562 532 00


Taggar:


I och med branden i Foodcourten, vänligen se mer information nedan, så kommer Kista Studentbostäder att flytta till ett temporärt kontor. De spontana besöken under besökstiderna kommer därmed från och med idag att ställas in tills att vi flyttar tillbaka till det gamla kontoret. En återflytt beräknas ske någon gång under slutet av sommaren 2018.

Fram tills dess är det möjligt att boka ett besök på vårt temporära kontor i Kista Science Tower via mail eller telefon.

Söndagen den 18/3 utbröt larm om brand i Kista Galleria. Enligt Christer Wahlström, ledningsbefäl vid Storstockholms brandförsvar verkade det vara någon slags brand i ventilationssystemet i området med restauranger i gallerian (Foodcourten). 

Då studentbostäderna samt StayAt Hotel Apartments är en egen brandcell så gick inte larmet i dessa byggnader. Det vill säga, vid brand i Kista Galleria så ska inte Kista Studentbostäder utrymmas. Om det skulle börja brinna i studentbostäderna eller i hotellet så går larmet där. 


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt imorgon tisdagen den 17 april 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 9-11 maj 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. 
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 24-28 maj 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 6-17 juni 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Vi skulle vilja påminna om vad som gäller vid uppsägning av hyresavtal. 

Uppsägningen måste vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden och detta gäller både om uppsägningen postas eller mailas till oss. Så om vi mottar uppsägningen senast den 30 juni så kan avtalet avslutas som tidigast den 31 augusti, men om vi mottar uppsägningen den 1 juli så kan avtalet avslutas som tidigast den 30 september.

Enligt ditt avtal har du 2 månaders uppsägningstid och en uppsägning sker alltid till ett månadsskifte. Vi behöver dessa 2 månader för att hinna med hela uthyrningsprocessen.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 19-20 juli 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 30 juli – 6 augusti 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 12-13 september 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. 
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Måndagen den 29 oktober flyttar Kista Studentbostäder tillbaka till det gamla kontoret i Kista Galleria, trapphus 6, plan 2.

Så snart vi har kommit iordning på kontoret så kommer vi att återinföra besökstiderna. Vi kommer att informera om detta när det är dags.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt nu på fredag den 2 november 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt nu på onsdag den 7 november 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. 
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under vårterminen 2018. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare gällande vårterminen 2018.


Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 december 2018. 


Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.


Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott,  urkundsförfalskning.


OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till
kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:
Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·        de som flyttat in efter 2018-06-30.

·        de som hyr sin bostad via KTH.

 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se

Telefon: 08 562 532 00


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 29 november 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 10 december 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt från den 22 december 2018 tills den 6 januari 2019. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt måndag den 11 februari 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235
Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt torsdag den 21 februari 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till
https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt torsdag den 7 mars 2019. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till
https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


Nu på måndag den 18 mars kommer en ny ingång till Kista Studentbostäders kontor att tas i bruk.

Den nya ingången är belägen vid trapphus 7 som är markerad med en grön cirkel i ritningen nedan. Ta sedan den vänstra hissen till vänster om butiken Guldfynd och åk till plan 2.


I och med detta så kommer det inte att vara möjligt att besöka oss via den gamla ingången, markerad med ett rött kryss i ritningen nedan.


Med den nya ingången så kommer vi att återinföra våra gamla besökstider, dvs tisdagar mellan kl.
13.00-15.00 och torsdagar mellan kl. 9.00-11.00


Taggar:


Kista Studentbostäder (KSB) och Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) har nu nått en förhandlingsöverenskommelse för hyresnivåerna gällande 2019.

Vi har kommit överens om en hyreshöjning på 2,1 % och som ska gälla fr.o.m.
1 januari 2019. Den retroaktiva höjningen kommer att fördelas på minst lika många månader som retroaktiviteten avser för de kvarboende i Kista Studentbostäder.

I och med att denna överenskommelse precis skett har inte avierna för april, maj och juni 2019 upprättas än. Vi arbetar för fullt för att få ut dessa så snart som möjligt och kommer att skicka ut ett mail till samtliga hyresgäster i Kista Studentbostäder då de är postade.


SSF är en hyresgästförening för studenter som bor i ett studentboende hos SSSB, Kista Studentbostäder eller Lurius vid Telefonplan. SSF representerar de boende i hyresförhandlingar med hyrevärden. Mer information hittar du på SSF:s hemsida http://ssfstudent.se/


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under höstterminen 2018. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare gällande höstterminen 2018.


Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2019. 


Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.


Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott,  urkundsförfalskning.


OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

 •  de som flyttat in efter 2018-12-31.
 • de som hyr sin bostad via KTH
 • de som blivit uppsagda pga ej godkänd studieprövning VT2018.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.
Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt måndag och tisdag den 20-21 maj 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 6-11 juni 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt fredag den 14 juni 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till
https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


I dag den 18 juni är besökstiden inställd, men telefontiden är precis som vanligt mellan kl. 8.00 och 10.00. 

Taggar:


I morgon den 2 juli är besökstiden inställd, men telefontiden är precis som vanligt mellan kl. 8.00 och 10.00.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt fredag den 19 juli 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till
https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt fredag den 26 juli 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till
https://intra.kth.se/campus/lokalservice/servicenummer-9200/felanmalan-studentbostader-1.769235


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 12 augusti till den 6 september 2019. Veckan efter, v.37 kommer vi inte ha några telefon- eller besökstider utan nås endast via mail.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 25-26 september 2019.

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


I dag den 19 september är besökstiden inställd, men telefontiden är precis som vanligt mellan kl. 8.00 och 10.00.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 18-25 oktober 2019.

Felanmälningar ska mailas till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


I morgon den 15 oktober är telefon- och besökstiden inställd.

Felanmälningar ska mailas som vanligt till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Nu på torsdag den 12 december är telefon- och besökstiden inställd, men telefontiden är precis som vanligt mellan kl. 8.00 och 10.00.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 23 december 2019 till den 6 januari 2020. Under vecka 2 kommer vi inte ha några telefon- eller besökstider utan nås endast via mail.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas som vanligt till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 31 januari – 9 februari 2020.

Felanmälningar ska mailas till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Utflytt den 31/1 och inflytt den 3/2 2020 sker som vanligt.


Taggar:


Vi skulle vilja påminna om vad som gäller vid uppsägning av hyresavtal.

Den signerade och ifyllda uppsägningsblanketten måste vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden och detta gäller både om uppsägningen postas eller mailas till oss. Du kan även gå förbi receptionen vardagar mellan kl. 8.00-11.30 och 12.30-16.30 och fylla i blanketten.

Dvs, om vi mottar uppsägningen senast den 29 februari så kan avtalet avslutas som tidigast den 30 april, men om vi mottar uppsägningen den 1 mars så kan avtalet avslutas som tidigast den 31 maj.

Du kan inte ändra avflyttningsdatum efter det att vi har mottagit din uppsägning.

Enligt ditt avtal har du 2 månaders uppsägningstid och en uppsägning sker alltid till ett månadsskifte. Vi behöver dessa 2 månader för att hinna med hela uthyrningsprocessen.


Taggar:Taggar:


I och med Coronavirusets spridning har vi beslutat att avboka besökstiderna under de två kommande veckorna, dvs från den 16 mars t.o.m. 27 mars 2020.

Felanmälningar ska mailas till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Besökstiderna är inställda tills vidare pga. rådande situation med Coronaviruset.

Felanmälningar ska mailas till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under höstterminen 2019. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare gällande höstterminen 2019.


Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 maj 2020. 

Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.

Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott,  urkundsförfalskning.


OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·        de som flyttat in efter 2019-12-31.

·        de som blivit uppsagda pga. ej godkänd studieprövning VT2019.


Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00 måndag-torsdag 8.00-10.00


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt under påsk den 9-13 april 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt fredagen den 17 april 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 18-19 juni 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 17 juli 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Taggar:


Telefontiden imorgon 30/7 är ändrad till 9.00-11.00.


Taggar:


 

Kista Studentbostäder är stängt den 3 augusti 2020 till den 14 augusti 2020. Under vecka 34 kommer vi inte ha några telefontider utan nås endast via mail.

Mail kommer att besvaras i mån av tid 3/8-14/8.
Vid akuta frågor kontakta vår Kundtjänst på telefon 08 562 532 00.

Mycket information finner du på vår hemsida
. Vi finns även på Facebook.

Felanmälningar ska 
mailas till felanmälan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

 


Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:


Nu är det dags för studieprövningen! Vi kommer precis som Stockholms Studentbostäder, den största aktören av studentbostäder i Stockholm, att utföra denna som vanligt. Detta då de flesta utbildningar har kunnat fortskrida online under den pågående pandemi av Covid-19.

Vänligen skicka in ditt resultatintyg gällande våren 2020 senast den 31 oktober 2020.
Om du skriver på din avhandling, praktiserar eller dylikt så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Alla intyg ska innehålla namn och personnummer. Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande deltidsstudier.

Om du inte klarat att ta minst 15 poäng av någon anledning så ska detta styrkas med ett intyg.

Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.

Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott, urkundsförfalskning.

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i Kista Galleria, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:
Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

 • de som flyttat in efter 2020-06-30.
 • de som är uppsagda pga ej godkänd studieprövning gällande 2019.


Vänligen kontakta oss om du har några frågor.
Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Taggar:


Ingen telefontid måndag 16/11 till onsdag 18/11, 2020. 

Taggar:


Ingen telefontid tisdag 1/12, 2020. 

Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 31 december 2020 till den 6 januari 2021.  Under vecka 1 kommer vi inte ha några telefon-tider utan nås endast via mail. 

  

Utflytten den 30/12 2020 och inflytten den 4/1 2021 sker som vanligt  receptionen har öppet. 

 

Mycket information finner du  vår hemsida. 

  

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Sedan tidigare är det inte tillåtet att röka i lägenheten eller i övriga områden inomhus i fastigheten. Nu utökar vi detta rökförbud till för hela fastigheten, vilket bland annat innebär att man inte kan röka på innergården på plan 6 längre.
 


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in ett studieintyg.

Vänligen skicka in ditt resultatintyg gällande hösten 2020 senast den 30 april 2021. Om du skriver på din avhandling, praktiserar eller dylikt så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Alla intyg ska innehålla namn och personnummer.

Registreringsintyg godkänns inte
. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande deltidsstudier.

Om du inte klarat att ta minst 15 poäng av någon anledning så ska detta styrkas med ett intyg.

Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.

Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott, urkundsförfalskning.

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.

Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·       de som flyttat in efter 2020-12-31.

·       de som blivit uppsagda pga. ej godkänd studieprövning VT2020.

 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se

Telefon: 08 562 532 00 måndag-torsdag 8.00-10.00


Taggar:


Ingen telefontid måndag 29/3, 2021. 

Taggar:


Ingen telefontid onsdag 14/4, 2021. 

Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 13-16 maj, 2021.  

Mycket information finner du  vår hemsida. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras  måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Nu är det dags att rensa cykelrummet på Hanstavägen på gamla cyklar och dylikt. Markera styret på din cykel med en lapp med ditt namn om du vill att den ska vara kvar. Den 1 juni 2021 kommer alla cyklar som inte är markerade att föras bort och slängas.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 17-18 juni, 2021.  

Mycket information finner du  vår hemsida. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras  måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 24-27 juni, 2021.  

Mycket information finner du  vår hemsida. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras  måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 16 juli, 2021.  

Mycket information finner du  vår hemsida. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras  måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 28 juli 2021 till den 17 augusti 2021. Under vecka 33 kommer vi inte ha några telefontider utan nås endast via mail.
Utflytten den 30/7 2021 och inflytten den 2/8 2021 sker som vanligt då receptionen har öppet.
Mycket information finner du på vår hemsida.
Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Taggar:


Ingen telefontid måndag 6/9, 2021. 

Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 8 september, 2021.  

Mycket information finner du  vår hemsida. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras  måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 15 september, 2021.  

Mycket information finner du  vår hemsida. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras  måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Ingen telefontid onsdag 6/10, 2021. 

Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 12 oktober, 2021.  

Mycket information finner du  vår hemsida. 

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras  måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar:


Nu är det dags för studieprövningen! Vi kommer precis som Stockholms Studentbostäder, den största aktören av studentbostäder i Stockholm, att utföra denna som vanligt. Detta då de flesta utbildningar har kunnat fortskrida online under den pågående pandemi av Covid-19.

Vänligen skicka in ditt resultatintyg gällande våren 2021 senast den 31 oktober 2021.
Om du skriver på din avhandling, praktiserar eller dylikt så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Alla intyg ska innehålla namn och personnummer.

Registreringsintyg godkänns inte
. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande deltidsstudier.

Om du inte klarat att ta minst 15 poäng av någon anledning så ska detta styrkas med ett intyg.


Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.


Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott, urkundsförfalskning.


OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i Kista Galleria, maila det till
kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:
Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

de som flyttat in efter 2021-06-30.
de som är uppsagda pga. ej godkänd studieprövning gällande 2020.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Taggar: