NyheterEn av de fyra hissarna kommer att renoveras per gång och det kommer att ta ungefär två dagar per hiss. Denna hiss kommer under denna tid inte att kunna användas.
Renovering börjar i morgon, onsdagen den 8 januari, med en av hissarna på Danmarksgatan 34. När hissarna är klara på Danmarksgatan 34 börjar renoveringen av hissarna på Danmarksgatan 38.

Taggar:


Hej,

Hoppas att ni har haft det bra under jul- och nyårsledigheterna! För en del har studierna redan startat och för andra börjar terminen inom kort.

Vi på Kista Studentbostäder vill i och med detta påminna om att ta hänsyn till dina grannar.

Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt "bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten". Med andra ord, visa hänsyn.

Exempel på störning
Musik får inte spelas så högt att den uppfattas som störande
Spika eller borra inte efter kl 21.00
Undvik störande vattenspolning nattetid
Enligt kommunens miljö- och hälsoskyddsstadgar är det inte tillåtet att utföra störande eller annat störande ljud i lägenheten vardagar kl 22-07 eller helger kl 22-10.

Taggar:


I september 2013 renoverades det funktionella i hissarna. Men nu har även inredningen bytts ut i hissarna på Danmarksgatan. För att se bild, vänligen besök Kista Studentbostäder på Facebook.

Taggar:


måndag den 3 februari kl. 9.30 kommer Siemens AB att utföra en kontroll av larmdonen (brandlarmssirener) på Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments. Kontrollen är en del av Kista Galleria KB systematiska brandsäkerhetsarbete som bl.a. inkluderar periodiskt utbyte av detektorer vart 6:e år.

Kontrollen tar ca 20 minuter och ska inte påverka övriga delar av fastigheten. I de delar av Kista Galleria som ligger i närheten av Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments kan dock viss överhörning från brandlarmssirenerna förekomma.

Taggar:


Nu har väggarna målats, golven polerats och belysningen byts ut i korridorerna på plan 6. Vi på Kista Studentbostäder tycker att det blev väldigt ljust och fint!

För att se bilder, vänligen besök Kista Studentbostäder på Facebook.

Taggar:


Tyvärr går det inte att logga in på Min sida på internet för tillfället. Detta kommer att åtgärdas så snart som möjligt.

Taggar:


Torsdagen den 20 februari anordnar Big Think Lecture en gratis föreläsning i SF Bio, Kista Galleria. Denna gång är det Paulo Roberto som föreläser. Föreläsningen är gratis och det är först till kvarn som gäller.

För mer information samt anmälan, besök http://www.thinkbiglectures.se/

Taggar:


I dag, tisdag den 25 februari, är besökstiden 13.00-15.00 inställd på grund av sjukdom. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via telefon 08-562 532 00 mellan 8.00-10.00 och via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


Idag postas hyresavierna för april, maj och juni 2014.

Taggar:


Ett mail har skickats ut till alla boende i Kista Studentbostäder angående beiktning av badrummen. Kortfattat så kommer besiktningen att ske 8.00-17.00 och lägenheten behöver inte förberedas. Vänligen se nedan för datum då ditt badrum kommer att besiktas.

Onsdag 5 mars: plan 10 rum 1050-1092 och plan 9 rum 950-992.
Torsdag 6 mars: plan 10 rum 1000-1044 och plan 9 rum 900-944.
Måndag 10 mars: plan 8 rum 850-892 och plan 7 rum 750-792.
Tisdag 11 mars: plan 8 rum 800-844 och plan 7 rum 700-744.
Onsdag 12 mars: plan 6 rum 600-692.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2013. Om du skriver på din avhandling så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 mars 2014.
Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


I dag innan lunch gick brandlarmet i Kista Galleria och gallerian evakuerades. Då studentbostäderna samt SrayAt Hotel Apartments är en egen brandcell så gick inte larmet i dessa byggnader. Det vill säga, vid brand i Kista Galleria så ska inte Kista Studentbostäder utrymmas. Om det skulle börja brinna i studentbostäderna eller i hotellet så går larmet där, vilket testades endast för någon månad sedan.


Taggar:


Nöjd Kund Index undersökningen startade
måndagen den 3 mars!


Sedan några år tillbaka har CMA Research AB utfört kundattitydmätningar på gemensamt uppdrag av AF Bostäder, SGS Studentbostäder, Studentbostäder i Linköping och SSSB. Enkäten till mätningen innehåller ca 60 frågor och är indelade i 6 frågeområden: Bostaden, Gemensamma utrymmen, Bostadsområdet, Service och information, Helhetsattityder samt Bakgrundsfrågor.

Kista Studentbostäder har deltagit i denna undersökning sedan 2010 och vi är med i år igen. För att vi på Kista Studentbostäder ska kunna förbättra vårt arbeta och veta vart vi ska lägga våra resurser både gällande pengar samt personal så hoppas vi att så mångs som möjligt av våra hyresgäster deltar i undersökningen.

Undersökningen skickades ut måndagen den 3 mars och skickades ut via mail. Frågorna finns både på svenska och engelska.

Taggar:


Förra veckan var Electrolux och gick igenom alla torktumlare i tvättstugorna. De konstaterade att de har ett konstruktionsfel och det är därför de krånglar av och till.

Service och lagning av torktumlarna utfördes, men på grund av konstruktionsfelet så är de inte helt fullständiga. Elektrolux kommer därför att återkomma och åtgärda felet så snart de har en lösning på problemet.


Taggar:


Nu har CMA Research AB skickat ut en andra påminnelse angående Nöjd Kund Index undersökningen. innan denna skickades ut hade endast 20% svarat.

Tänk på att du kan påverka genom att svara på enkäten!

För att vi på Kista Studentbostäder ska kunna förbättra vårt arbete och veta vart vi ska lägga våra resurser både gällande pengar och personal så hoppas vi att så många som möjligt av våra hyresgäster deltar i undersökningen.


Taggar:


I morgon, torsdag den 20 mars, är besökstiden 9.00-11.00 inställd. Även telefontiden är ändrad till 8.00-9.00. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


Väggarna har målats, golvet polerats och belysningen har bytts ut på plan 6. På måndag den 24 mars startar den sista delen av renoveringen på plan 6. Bolaget Byggfog kommer då att börja täta dörrtrösklarna vid ytterdörrarna, dvs täppa igen hålet till utrymmet under lägenheterna. Alla boende i Kista Studentbostäder har fått ett mail med mer information angående detta.

Taggar:


Intyget ska avse höstterminen 2013. Om du skriver på din avhandling ska din handledare skriva och signera ett intyg. Glöm ej att skriva i vilken lägenhet du bor i (båda numren)!

Alla hyresgäster boende i Kista Studentbostäder, förutom dem som flyttat in efter mitten av september 2013, har fått ett påminnelsemail angående detta med mer information. 

Taggar:


Besöks- och telefontiderna nästa vecka, tisdag 8 april och torsdag 10 april, är inställda. Dessa dagar ersätts med en besökstid på onsdag 9 april 9.00-11.30 istället.

Taggar:


Enligt tidigare utskickad information så kommer badrummen i Kista Studentbostäder att renoveras och detta med start under 2014.

Nu är det bestämt att byggföretaget PEAB kommer att utföra renoveringen och att arbetet kommer att påbörjas inom kort.

Renoveringen påbörjas i 13 lägenheter och PEAB kommer att skicka ut ett mail till dessa hyresgäster med mer information cirka en vecka innan startdatumet.

Fortsatta badrumsrenoveringar kommer sedan att påbörjas i slutet av sommaren. Alla badrum beräknas att vara klara den 31 mars 2016.

All fortsatt information kommer att skickas från PEAB och då PEAB kommer att skicka information till bland annat hyresgästernas mobiltelefoner så är det väldigt viktigt att rätt telefonnummer finns i vårt system. Så vänligen maila mig ert lägenhetsnummer samt mobilnummer på kontakt@kistastudentbostader.se snarast så kontrollerar jag detta.

Ett mail har idag skickats ut till samtliga hyresgäster med mer information. 

Taggar:


Under de senaste 2 veckorna har det varit problem med spisarna i kök 1 och 2. Fastighetsskötaren har varit och fixat dessa vid ett antal tillfällen. Problemet har varit att säkringen går. Men idag har vi tagit dit ett elbolag för att åtgärda problemet, så nu hoppas vi på att det är löst.

Taggar:


Under badrumsrenoveringen kommer PEAB att stänga av allt vatten i lägenheten, det vill säga det kommer inte att finnas vatten i badrummet eller i köket.

PEAB kommer att försöka få igång vattnet i köket så fort som möjligt och förmodligen kommer det inte att vara avstängt i köket under hela renoveringsperioden.

Under den tid då vattnet är avstängt i köket så kommer de berörda lägenheterna att ha fritt tillträde till ett av de gemensamma köken. Det vill säga, har du normalt tillgång till kök 1 och 2 så kommer du alltid att kunna gå in i kök 2 under den period då ditt vatten är avstängt i ditt kök och har du normalt tillgång till kök 3 och 4 så kommer du alltid kunna gå in i kök 4 under den period då ditt vatten är avstängt i ditt kök.

Det är dock endast mening att hyresgästerna i de lägenheter där badrumsrenoveringen pågår ska använda detta fria tillträde till dessa kök för kortare besök så som att laga mat, hämta vatten etc. Om dessa hyresgäster vill utnyttja köket till fullo så måste de bokas som vanligt.

Taggar:


En liten påminnelse om att det är Valborgsmässoafton på onsdag och 1 maj på torsdag. Den 1 maj är en helgdag och kontoret kommer därmed att vara stängt, dvs ingen besökstid på torsdag.

Trevlig valborg!

Taggar:


Tyvärr är det något fel på vår server så det går varken att maila till eller från Kista Studentbostäder. IT teknikerna jobbar på att åtgärda detta och vi hoppas att det ska fungera så snart som möjligt.

Vid akuta problem samt felanmälningar vänligen ring 08-562 532 00.

Taggar:


Meddelande

Taggar:


Snart är det dags att byta ut koden till de olika våningsplanen. Alla hyresgäster har idag fått ett mail med den nya koden samt datum för ändring.

Taggar:


På torsdag den 22 maj är besökstiden 9.00-11.00 samt telefontiden 8.00-10.00 inställd. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


På torsdag den 29 maj är det helgdag, Kristi Himmelsfärdsdag, och kontoret är därmed stängt. Det vill säga ingen besöks- eller telefontid.

Taggar:


Nu är det dags att rensa cykelrummet på Hanstavägen och Danmarksgatan på gamla cyklar och dylikt. Markera din cykel med en lapp på styret om du vill att den ska vara kvar. Den 1 juli 2014 kommer alla cyklar som inte är markerade att föras bort och slängas.

Vi vill även informera om att i det stora cykelrummet på Danmarksgatan är det nästan tomt. För att få access till detta förråd, använd samma kod som till de olika våningsplanen.

Taggar:


Idag kommer hyresavin för juli 2014 att postas. I vanliga fall postas alltid tre hyresavier samtidigt. Men då Kista Studentbostäder, SSF (Stockholms studenthyresgästers förening) och KSHF (Kista Studenthyresgästförening) för närvarande är mitt uppe i en hyresförhandling så kommer hyresavierna att postas separat till att förhandlingen är klar.

En förhandlingsavgift till SSF fr.o.m. 1 april 2014 är med på hyresavin för juli 2014.

Ett mer utförligt mail har idag skickats ut till alla boende.

Taggar:


Idag och i några dagar framöver kommer lediga lägenheter att läggas upp på portalen för Kista Studentbostäder. Pga av systemfel visas inte korrekt yta eller hyra för flertalet av lägenheterna. Vänligen läs därför texten ovan lägenhetsinformationen.

Taggar:


Pga systemfel, semestrar etc så ligger lediga lägenheter uppe på Portalen en kortare tid samt har ett kort svarsdatum. Titta därför dagligen efter om du har fått ett lägenhetserbjudande. 
 
Om du inte har fått ett mejl så har du inte får ett erbjudande om en lägenhet.

Taggar:


Under vecka 27 och 28 är telefon- och besökstiderna inställda.
Mail till adressen kontakt@kistastudentbostader.se kommer först att börja besvaras under vecka 29.

För eventuella felanmälningar vänligen logga in på vår hemsida http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyres...gaster/felanmalan.sv.htm eller ring 08-562 532 00. 
 

Taggar:


Tyvärr är det något fel på vår server så det går inte komma åt Kista Studentbostäders mail. IT teknikerna jobbar på att åtgärda problemet och vi hoppas att det ska fungera så snart som möjligt.

Vid akuta problem samt felanmälningar vänligen ring 08-562 532 00.

Taggar:Taggar:


Nu på torsdag den 17 juli kommer vi att ta bort alla cyklar som inte är markerade med ett namn.

Taggar:


De sökande av en studentlägenhet som idag fått ett erbjudande har stått i kön sedan 2012-09-16 eller längre.

Taggar:


Meddelande

Taggar:


Brandlukt från branden i Västmanland känns nu även i Kista. Denna lukt följer med ventilationen in i fastigheten, så röklukt kan förekomma även inne i hyrda lokaler och lägenheter. För mer information om skogsbranden vänligen se http://www.dn.se/nyheter/sverige/okat-tryck-pa-beredskapen/
 

Taggar:


Lördagen den 23 augusti öppnar Sveriges mordernaste bibliotek i Kista Galleria. Fram tills invigningsdagen har bibliotekt ett flertal aktiviteter på ytan utanför Åhléns.

Tisdag 19 augusti
Kl 15.00-14.00: Danssamtal - nya rum av möjligheter tillsammans med Pablo Acasta, dansare, pedagog och dansproducent. Pratar om offentliga rum kan bli laboratorier för kroppens erfarenheter via tex dans.

Onsdag 20 augusti
Kl 11.00-17.00: Barnverksamhet.

Torsdag 21 augusti

Kl 14.00-15.00: Författarsamtal med Martin Tistedt, författare och bibliotekarie på Kista bibliotek.

Fredag 22 augusti
Kl 14.00-15.00: Författarsamtal med Hassan Alavi, journalist och bibliotekarie på Kista bibliotek.

Varje dag den 11-22 augusti mellan kl 11.00-17.00 finns det personal på plats för att informera om Kista bibliotek.

TIPS för er studenter, det finns studierum i biblioteket.


Taggar:Taggar:


Idag har lägenhet 664 behandlats. personen som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 211. Det vill säga är kötiden för närvarande tre år.

Två lediga lediga lägenheter har även lagts upp på Torget och kommer att bahandlas om cirka en vecka.

Vi behandlar endast våra lägenheter efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre år.

Tyvärr har vi inga lediga lägenheter på Torget för tillfället.

Vi behandlar våre lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


På torsdag den 18 september är besökstiden 9.00-11.00 samt telefontiden 8.00-10.00 inställd. Men Kista Studentbostäder nås som vanligt via email kontakt@kistastudentbostader.se.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se.

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
-de som flyttat in efter 2014-05-31
-de som hyr sin bostad via KTH

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2014. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2014.


Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


Tyvärr är det något fel på vår server så det går inte komma åt Kista Studentbostäders mail. IT teknikerna jobbar på att åtgärda problemet och vi hoppas att det ska fungera så snart som möjligt.

Vid akuta problem samt felanmälningar vänligen ring 08-562 532 00.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fem år.

Tyvärr har vi inga lediga lägenheter på Torget för tillfället.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Besökstiden måste tyvärr förkortas till mellan kl 13.00 och 14.00 idag den 7 oktober.

Taggar:Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning!

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
  • de som flyttat in efter 2014-05-31
  • de som hyr sin bostad via KTH

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2014. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2014.

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


Det är strömavbrott i vissa delar av Kista Galleria samt Kista Studentbostäder. Elektrikerna är där och försöker åtgärda problemet så fort som möjligt. Vi kommer att skicka ut ett mail till alla hyresgäster när strömmen är tillbaka.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2007. Det vill säga, kötiden är för närvarande 7 år.

Vi kommer att lägga upp fler lediga lägenheter på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande 4 år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Om du har fått detta mail så har du inte
• skickat in ditt studieresultat än
• skickat in rätta uppgifter och därmed inte blivit godkänd

Det är på ditt ansvar att rätt studieintyg för rätt termin skickas in och att det skickas in i tid.

Taggar:


I dag har de nya tvättmaskinerna kopplats in och kan nu bokas och användas: Tvättmaskin nr 37 som tillhör den blå sektionen i tvättstuga 3 och tvättmaskin nr 30 som tillhör den blå sektionen i tvättstuga 4.

Taggar:


Snart är det dags att byta ut koden till de olika våningsplanen. Alla hyresgäster har idag fått ett mail med den nya koden samt datum för ändring. 

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sju år.

Två lediga lägenheter har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget. Så för närvarande finns det fem lediga lägenheter att intresseanmäla sig på.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012 och 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Taggar:


Natten mellan den 27 och 28 november 2014 mellan kl. 00.00 och 04.00 kommer TUL, det Talande Utryckningslarmet att testas i Kista Galleria. Då Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments är en egen brandcell så går inte larmet i denna del av byggnaden. Men testet i Kista Galleria kan eventuellt höras.

Det talande utrymningslarmet kommer att testas i 15 min och ett annat test som innebär ett dovt dunkande ljud kommer att testas under 40 min under perioden.

Att Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments är en egen brandcell innebär att vid eventuell utrymning av Kista Galleria så ska INTE Kista Studentbostäder eller StayAt Hotel Apartments utrymmas. Larmet går i Kista Studentbostäder och StayAt Hotel Apartments om dessa delar av byggnaden behöver utrymmas! 

Larm kan endast testas då byggnaden är tom och stängd, därav nämnd tid ovan. 

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


På torsdag den 27 november är besökstiden 9.00-11.00 samt telefontiden 8.00-10.00 inställd.

Taggar:Taggar:


På fredag den 5 december och på måndag den 8 december har Kista Studentbostäder stängt. Detta innebär att felanmälningar görs via inloggning på vår hemsida eller via receptionen på 08-562 532 00 mellan kl. 8.00 och 17.00.

Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: avtalsnummer (301-XXXX-XX)
Lösen: din mailadress

De hyresgäster som hyr sin lägenhet via KTH kan endast göra en felanmälan via telefon.

Receptionen kommer i mån av tid läsa och besvara mail till Kista Studentbostäder.


Taggar:


I dag har några lediga lägenheter lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studetbostäder kommer att ha stängt från den 19 december 2014 till den 1 januari 2015. Det vill säga, vi är tillbaka fredagen den 2 januari 2015.

Detta innebär att felanmälningar görs via inloggning på vår hemsida eller via receptionen på 08-562 532 00 vardagar mellan kl. 8.00 och 17.00.

Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: avtalsnummer (301-XXXX-XX)
Lösen: din mailadress

De hyresgäster som hyr sin lägenhet via KTH kan endast göra en felanmälan via telefon.

Receptionen kommer i mån av tid läsa och besvara mail till Kista Studentbostäder.


Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sju år.
 
Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har ett mail skickats ut till alla boende i Kista Studentbostäder angående badrumsrenoveringen – Etapp 9. I mailet finns all information om pågående, kommande och slutförda renoveringar.

Mailet innehåller även praktisk information samt kontaktuppgifter till PEAB som utför renoveringen.

Taggar: