NyheterI dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011 och 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fyra år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande fyra till sex år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.
 

Taggar:


Vi på Kista Studentbostäder skulle vilja påminna om vad som gäller angående andrahandsuthyrning:

Du som hyresgäst i Kista Stiudentbostäder kan ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska studera på annan ort eller i annat land, genomgår en militär grundutbildning eller praktik inom utbildningen. Du måste ha som avsikt att flytta tillbaka till din lägenhet och fortsätta dina studier efter andrahandsuthyrningen.

Andrahandsuthyrningen ska omfatta minst fyra veckor och högst tolv månader i följd. Tillstånd beviljas endast för den period du inte kan använda din lägenhet på grund av de skäl du angivit i din ansökan. Har du fått tillstånd att hyra ut din lägenhet för den maximalt tillåtna tiden, tolv månader, och önskar förlänga tillståndet kommer vi tyvärr inte kunna bevilja din ansökan.

Din ansökan om att hyra ut i andra hand skall skickas in till oss på Kista Studentbostäder minst en (1) månad i förväg. Du får en skriftlig bekräftelse på om din ansökan godkänts eller inte. För att få hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst sex (6) månader.

Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under uppsägningstiden. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd från oss riskerar du att förlora ditt hyresavtal.

Ditt ansvar vid andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut i andra hand får du själv ordna med en andrahandshyresgäst. Den person du ska hyra ut din bostad till ska ha fått sitt antagningsbesked eller bedriva studier vid universitet eller högskola i Stockholm.

Du som är förstahandshyresgäst ansvarar helt och hållet för bostaden under tiden för andrahandsuthyrningen. Det innebär att det är du som ansvarar för att hyran betalas i tid, att inga störningar förekommer och för eventuella skador som kan uppstå i bostaden. Ansvaret för hyresinbetalningarna bör därför inte överlämnas till din hyresgäst. Krav på obetalda hyror belastar dig, vilket kan leda till inkassokrav och ditt hyresavtal kan sägas upp.

Enligt ditt hyresavtal gäller följande:
Upplåtelse i andra hand samt överlåtelse
Hyresgästen har inte rätt att hyra ut Bostaden i andra hand utan hyresvärdens skriftliga medgivande.
Andrahandsuthyrning medges endast till en annan Student.
Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten till bostaden.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Taggar:


Skatteverket arbetar efter folkbokföringslagen. Enligt denna lag ska en person vara folkbokförd på den fastighet personen anses bosatt på.  

Det är Skatteverket som bestämmer var en person ska vara folkbokförd efter att personen lämnat in uppgifter om var han/hon ska bo (t ex en flyttanmälan). En person kan vara bosatt på flera bostäder och då är det Skatteverket som bestämmer folkbokföringen, efter att de inhämtat information om hur personen tillbringar sitt dygn på de olika adresserna. En person kan endast vara folkbokförd på en fastighet, även om det förekommer dubbel bosättning.

Enligt Citycons policy och därmed även Kista Studentbostäders så ska personen som signerat hyresavtalet vara folkbokförd på lägenheten. En vuxen inneboende kan tillåtas vara folkbokförd på lägenheten efter ett godkännande av Kista Studentbostäder.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder kommer i fortsättningen att ta en UC, det vill säga en kreditupplysning på den person som blivit erbjuden en lägenhet samt tackat ja till erbjudandet innan ett hyresavtal upprättas.

Skulle det visa sig att betalningsanmärkningar finns kommer personen ej att erhålla en lägenhet hos Kista Studentbostäder.

För mer information angående UC, vänligen se www.uc.se

Taggar:


I går lades två lediga lägenheter upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har ett mail skickats ut till alla boende i Kista Studentbostäder angående badrumsrenoveringen – Etapp 9. I mailet finns all information om pågående, kommande och slutförda renoveringar.

Mailet innehåller även praktisk information samt kontaktuppgifter till PEAB som utför renoveringen.

Taggar:


Kista Studentbostäder skulle vilja tipsa om att Citycon även har studentbostäder belägna bredvid Tumba Centrum, Tumba Torg 112.

Kötiden för dessa är kortare än hos Kista Studentbostäder. För att ställa sig i denna kö, vänligen fyll i intresseanmälan på http://www.tumbacentrum.se/lokaler-och-bostader

Tumba Studentbostäder hanteras på samma sätt som Kista Studentbostäder.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Då det är inflytt snart på denna lägenhet så kommer den att hanteras för uthyrning på fredag den 6 februari.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem till åtta år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har Kista Studentbostäder lagt upp några sista-minuten lägenheter på Torget. Uthyrningsförfarandet för dessa lägenheter ser lite annorlunda ut än tidigare.

Detta gäller för dessa lägenheter:
Utskick om ett lägenhetserbjudande, kontroll av studieintyg och kredithistorik, signering av avtal samt inflytt kommer att ske samma dag, dvs 2015-03-02! Inflytt sker tidigast mellan kl: 15.00 och 17.00 samma dag.

Ett erbjudande om en lägenhet kommer att skickas ut till fler personer samtidigt runt kl: 12.30 och den person som svarar först med ett giltigt studieintyg bifogat samt inte har några betalningsanmärkningar kommer att få lägenheten. Så skaffa ett studieintyg redan nu!

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2007 och 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till åtta år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I går behandlades två lediga lägenheter. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2010 och 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande fyra till fem år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.


Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


För närvarande har vi tekniska problem med vår Portal så det går inte att logga in. Detta är felanmält och vi hoppas att det kommer att fungera inom kort.

Vi kommer att meddela här när det fungerar igen.

Taggar:


Spisarna i de gemensamma köken kommer att bytas ut från och med fredag den 13 mars. En spis i taget kommer att bytas ut och det berörda köket kommer då att vara helt avstängt för användning.

Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mer detaljerat email angående detta.

Taggar:


Nu på torsdag den 12 mars kommer varmvattnet att stängas av kl. 22.30 pga driftarbeten. Varmvattnet kommer att vara avstängt t.o.m. fredag den 13 mars kl. 04.00.

Alla hyresäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.

 


Taggar:


torsdag den 19 mars mellan cirka 11.00 och 11.30 kommer Siemens att testa larmet/sirenerna hos Kista Studentbostäder och StayAt Apartments.

Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.


Taggar:


Vi har fortfarande tekniska problem med vår Portal, så det går inte att logga in. Detta är felanmält och vi hoppas att det kommer att fungera inom kort.

Vi kommer att meddela här när det fungerar igen.

Taggar:Taggar:


I dag kommer hyresavin för april 2015 att postas. I vanliga fall postas tre avier samtidigt men då hyresförhandlingar pågår postas endast en avi denna gång. En hyreshöjning kan komma att aviseras retroaktivt.

Ett mail med mer information har skickats till alla hyresgäster som hyr direkt av Kista Studentbostäder.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se.

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
  • de som flyttat in efter 2015-01-01
  • de som hyr sin bostad via KTH
  • de som redan blivit uppsagda pga ej godkänd studieprövning

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2014. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2015.

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som blev erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år. 

En ledig lägenhet har lagt ut på Portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på dessa lägenheter så kommer de att hanteras för uthyrning nu på fredag den 27 mars.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Då det är inflytt snart på denna lägenhet så kommer den att hanteras för uthyrning på fredag den 27 mars.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder kommer att vara stängt under påsk, 2-6 april.

Felanmälningar rapporteras som vanligt via hemsidan.

Dina inloggningsuppgifter är:
Användarnamn: avtalsnummer (301-XXXX-XX)
Lösen: din mailadress

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till felanmalan@kistagalleria.se

Taggar:


I dag har fem lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på en av dessa lägenheter så kommer denna att hanteras innan påsk.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har sex lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på en av dessa lägenheter så kommer denna att hanteras innan påsk.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har sju lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har tre lediga lägenheter lagts upp på Torget. Då det snart är inflytt på en av dessa lägenheter så kommer denna att hanteras i morgon.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har fem lediga lägenheter lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har fyra lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2013-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år. 

En ny lägenhet har lagts upp på Torget och fler lägenheter kommer att läggas upp i morgon.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en sista-minuten-lägenhet lagts ut på Portalen. Denna lägenhet kommer att hanteras i morgon. Ett erbjudande kommer att mailas ut till ett flertal personer och den som först tackar ja med ett giltigt studieintyg bifogat och en sedan kontrollerad av oss godkänd kreditprövning kommer att få den.

Taggar:


I morgon, den 30 maj, är besökstiden inställd men telefontiden är som vanligt mellan 8.00 och 10.00. Och på fredag, den 1 maj, är det helgdag och Kista Studentbostäder har därmed stängt.

Taggar:


I dag har fem lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till fyra år.

En ny lägenhet har lagts upp på Torget och fler lägenheter kommer att läggas upp i morgon. 
 

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt på torsdag den 14 maj och fredag den 15 maj då det är helgdag.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2012-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till tre år. 

En ny lägenhet har lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt på tisdag den 19 maj och onsdag den 20 maj.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som blev erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Två nya lägenheter har lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Citycon i Sverige är mitt inne i ett systembyte och därmed Kista Studentbostäder. Så för närvarande prioriteras detta tillsammans med hela uthyrningsprocessen, hyresförhandlingarna samt studieprövningen.

Detta innebär att övriga mail besvaras i mån av tid. Dock läses alla mail och akuta ärenden hanteras omgående.

Taggar:


Denna vecka har fyra lediga lägenheter behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2009-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Sju lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2009-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till sex år.

En lägenhet har lagts upp på torget i dag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt från och med den 20 juli till den 7 augusti.

Receptionen kommer att svara på de mail de kan besvara i mån av tid under denna period.

Felanmälningar görs som vanligt via denna hemsida.


Taggar:


Nu är vi på Kista Studentbostäder åter på plats efter sommaruppehållet. Vi kommer att besvara de mail vi mottagit så snart vi kan. Dock har vi fått rätt så många och måste därmed prioritera de mest akuta samt andra ärenden som behöver behandlas.

Taggar:


I dag, tisdag den 11 augusti måste vi tyvärr ställa in besökstiden.


Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fyra år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Då det är inflytt den 16 september på denna lägenhet så kommer uthyrningsprocessen ske snabbare än vanligt.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en sista-minuten-lägenhet lagts ut på Portalen, lägenhet 803 med inflytt den 1 september 2015.

Denna lägenhet kommer att hanteras nu på måndag den 31/8. Ett erbjudande kommer att mailas ut på måndag till ett flertal personer och den som först tackar ja med ett giltigt studieintyg bifogat och godkänd kreditprövning kommer att få den. Personen måste även kunna signera hyresavtalet innan kl 17.00 på måndag den 31/8.

Taggar:


Under helgen har det tyvärr blivit något fel med det system som hanterar intresseanmälningarna. Detta innebär att vi inte kan se de personer som har gjort en intresseanmälan för sista minuten-lägenheten 803 med inflytt i morgon den 1 september 2015.

Pga tidsbrist har vi i och med detta beslutat att den som först mailar in ett intresse till kontakt@kistastudentbostader.se angående denna lägenhet med ett giltigt studieintyg bifogat och godkänd kreditprövning kommer att få den. Personen måste även kunna signera hyresavtalet innan kl 17.00  i dag den 31/8. 

Lägenheten ligger på plan 8, är på 24,7 kvm och kostar 4279 SEK/månad. Observera att hyran är baserad på 2014 års hyresnivå och kommer att justeras under 2015.

Renoveringen av badrummet i 803 kommer att påbörjas 2015-09-03 och kommer att fortgå i cirka 4 veckor. Hyresgästen kommer att bo kvar i lägenheten under renoveringen. Ingen hyresreducering kommer att ges för badrumsrenoveringen.

Taggar:


I dag är besökstiden ändrad till 14.30-16.00.


Taggar:


För närvarande finns det 8 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt den 9:e till 20:e september.

Receptionen kommer att besvara de mail de kan besvara i mån av tid under denna period. Mycket information finner du på här på hemsidan.

Felanmälningar görs som vanligt via denna hemsida. Dina inloggningsuppgifter är ditt avtalsnummer (301-XXXX-XX) och din mailadress.

Hyresgäster som hyr sin bostad via KTH mailar sin felanmälning till felanmalan@kistagalleria.se

Taggar:


Fyra lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2009-2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till fyra år.

Två lediga lägenheter har lagts upp på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2012-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till tre år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

- de som flyttat in efter 2015-05-31
- de som hyr sin bostad via KTH

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2015. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2015.

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför en uppsägning enligt avtal.

Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!

Taggar:


Driftavdelningen har i dag bytt felanmälningssystem och det gamla fungerar därmed inte. Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.

Taggar:


För närvarande finns det 6 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Tre lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två till fyra år.

Fyra lediga lägenheter ligger uppe på portalen för närvarande.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.


Taggar:


Fyra lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2013-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:Taggar:


Kista Studentbostäder skulle vilja tipsa om att Citycon även har studentbostäder belägna bredvid Tumba Centrum, Tumba Torg 112.

Kötiden för dessa är kortare än hos Kista Studentbostäder. För att ställa sig i denna kö, vänligen fyll i intresseanmälan på http://www.tumbacentrum.se/lokaler-och-bostader

Tumba Studentbostäder hanteras på samma sätt som Kista Studentbostäder.

Taggar:


För närvarande finns det 4 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


För närvarande finns det 9 lediga lägenheter på portalen.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2013. Det vill säga, kötiden är för närvarande två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Två lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2013-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till två år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder skulle vilja tipsa om att Citycon även har studentbostäder belägna bredvid Tumba Centrum, Tumba Torg 112.

Kötiden för dessa är kortare än hos Kista Studentbostäder. För att ställa sig i denna kö, vänligen fyll i intresseanmälan på http://www.tumbacentrum.se/lokaler-och-bostader

Tumba Studentbostäder hanteras på samma sätt som Kista Studentbostäder.

Taggar:


Vi har en sista-minuten lägenhet med inflytt nu på måndag den 16 november 2015 kl 15.00.

Den person som mailar oss först på kontakt@kistastudentbostader.se med bifogat studieintyg och sedan av oss kontrollerad och godkänd kreditprövning (UC) kommer att få lägenheten. Personen måste även kunna komma förbi kontoret i Kista på måndag förmiddag och skriva under hyresavtalet. Se nedan för mer information om lägenheten.

Lägenheten ligger på plan 10, är på 23,7 kvm och kostar 4195 SEK/månad.

Taggar:


Fem lediga lägenheter har nu behandlats. De personer som blev erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö mellan 2011-2014. Det vill säga, kötiden är för närvarande ett till fyra år.

Fem lediga lägenheter ligger uppe på portalen för närvarande.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar: