NyheterI dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2011 och 2012. Det vill säga, kötiden är för närvarande tre till fyra år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har en ledig lägenhet lagts upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2010. Det vill säga, kötiden är för närvarande fem till sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har två lediga lägenheter behandlats. De personer som har blivit erbjudna dessa lägenheter har stått i vår kö sedan 2009 och 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande fyra till sex år.

En ledig lägenhet har lagts upp på Torget idag.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.
 

Taggar:


Vi på Kista Studentbostäder skulle vilja påminna om vad som gäller angående andrahandsuthyrning:

Du som hyresgäst i Kista Stiudentbostäder kan ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska studera på annan ort eller i annat land, genomgår en militär grundutbildning eller praktik inom utbildningen. Du måste ha som avsikt att flytta tillbaka till din lägenhet och fortsätta dina studier efter andrahandsuthyrningen.

Andrahandsuthyrningen ska omfatta minst fyra veckor och högst tolv månader i följd. Tillstånd beviljas endast för den period du inte kan använda din lägenhet på grund av de skäl du angivit i din ansökan. Har du fått tillstånd att hyra ut din lägenhet för den maximalt tillåtna tiden, tolv månader, och önskar förlänga tillståndet kommer vi tyvärr inte kunna bevilja din ansökan.

Din ansökan om att hyra ut i andra hand skall skickas in till oss på Kista Studentbostäder minst en (1) månad i förväg. Du får en skriftlig bekräftelse på om din ansökan godkänts eller inte. För att få hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst sex (6) månader.

Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under uppsägningstiden. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd från oss riskerar du att förlora ditt hyresavtal.

Ditt ansvar vid andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut i andra hand får du själv ordna med en andrahandshyresgäst. Den person du ska hyra ut din bostad till ska ha fått sitt antagningsbesked eller bedriva studier vid universitet eller högskola i Stockholm.

Du som är förstahandshyresgäst ansvarar helt och hållet för bostaden under tiden för andrahandsuthyrningen. Det innebär att det är du som ansvarar för att hyran betalas i tid, att inga störningar förekommer och för eventuella skador som kan uppstå i bostaden. Ansvaret för hyresinbetalningarna bör därför inte överlämnas till din hyresgäst. Krav på obetalda hyror belastar dig, vilket kan leda till inkassokrav och ditt hyresavtal kan sägas upp.

Enligt ditt hyresavtal gäller följande:
Upplåtelse i andra hand samt överlåtelse
Hyresgästen har inte rätt att hyra ut Bostaden i andra hand utan hyresvärdens skriftliga medgivande.
Andrahandsuthyrning medges endast till en annan Student.
Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten till bostaden.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Taggar:


Skatteverket arbetar efter folkbokföringslagen. Enligt denna lag ska en person vara folkbokförd på den fastighet personen anses bosatt på.  

Det är Skatteverket som bestämmer var en person ska vara folkbokförd efter att personen lämnat in uppgifter om var han/hon ska bo (t ex en flyttanmälan). En person kan vara bosatt på flera bostäder och då är det Skatteverket som bestämmer folkbokföringen, efter att de inhämtat information om hur personen tillbringar sitt dygn på de olika adresserna. En person kan endast vara folkbokförd på en fastighet, även om det förekommer dubbel bosättning.

Enligt Citycons policy och därmed även Kista Studentbostäders så ska personen som signerat hyresavtalet vara folkbokförd på lägenheten. En vuxen inneboende kan tillåtas vara folkbokförd på lägenheten efter ett godkännande av Kista Studentbostäder.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Taggar:


I dag har en ledig lägenhet behandlats. Den person som har blivit erbjuden denna lägenhet har stått i vår kö sedan 2011. Det vill säga, kötiden är för närvarande sex år.

Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast personen som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


Kista Studentbostäder kommer i fortsättningen att ta en UC, det vill säga en kreditupplysning på den person som blivit erbjuden en lägenhet samt tackat ja till erbjudandet innan ett hyresavtal upprättas.

Skulle det visa sig att betalningsanmärkningar finns kommer personen ej att erhålla en lägenhet hos Kista Studentbostäder.

För mer information angående UC, vänligen se www.uc.se

Taggar:


I går lades två lediga lägenheter upp på Torget. Vi behandlar våra lägenheter endast efter kötid och det är endast den person som blir erbjuden en lägenhet som får ett mail.

Taggar:


I dag har ett mail skickats ut till alla boende i Kista Studentbostäder angående badrumsrenoveringen – Etapp 9. I mailet finns all information om pågående, kommande och slutförda renoveringar.

Mailet innehåller även praktisk information samt kontaktuppgifter till PEAB som utför renoveringen.

Taggar: