Nyheter
Taggar:Taggar:Taggar:


Från den 1 april till den 25 april 2017 kommer hyresadministrationen för Kista Studentbostäder att vara stängd. Detta innebär att telefon- och besökstiderna är inställda under denna period. Mail kommer att läsas av receptionen i mån av tid och de mest akuta kommer att försöka att besvaras. Dock finns den mesta informationen på denna hemsida.

Driften kommer att vara på plats och felanmälningar ska anmälas som vanligt via felanmälningssystemet http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/felanmalan.sv.htm

Hur du loggar in i felanmälningssystemet samt inloggningen för att boka tvättstugan eller något av gemensamhetsköken finner du även på vår hemsida http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/inloggningsuppgifter.sv.htm

Hyresavierna för april, maj och juni 2017 har postats så dessa bör du ha mottagit.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.  Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

 

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·         de som flyttat in efter 2016-12-31.

·         de som hyr sin bostad via KTH.

 

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2016. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

 

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2017

 

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

 

Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!


Taggar:Taggar:Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 23-24 maj, dvs ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.


Taggar:Taggar:


Kista Studentbostäder (KSB), Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) och KSHF (Kista Studenthyresgästförening) har nu nått en förhandlingsöverenskommelse för hyresnivåerna 2017 och 2018.

 

Vi har kommit överens om en hyreshöjning på 1,3 % och som gäller fr.o.m. 1 juli 2017 samt en hyreshöjning på 1,75 % fr.o.m. 1 januari 2018.

 

I och med att denna överenskommelse precis skett har inte avierna för juli, augusti och september 2017 upprättas än. Vi arbetar för fullt för att få ut dessa så snart som möjligt och kommer att skicka ut ett mail till samtliga hyresgäster i Kista Studentbostäder då de är postade.

 

Vi har även kommit överens om ett hyrestillägg om 100 kr per månad för alla nya hyresgäster som tecknar kontrakt 2017-06-07 eller senare med tillträde 2017-07-01 eller senare. Detta är en schabloniserad kompensation för kostnader för hushållsel.

 

SSF är en hyresgästförening för studenter som bor i ett studentboende hos SSSB, Kista Studentbostäder eller Lurius vid Telefonplan. SSF representerar de boende i hyresförhandlingar med hyrevärden. Mer information hittar du på SSF:s hemsida http://ssfstudent.se/

 

KSHF är den enskilda hyresgästföreningen för alla studenter som bor i Kista Studentlägenheter. Mer information hittar du på KSHF:s hemsida http://www.kshf.se/


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 14-23 juli, dvs. ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.

Under veckorna 29-35 2017 kommer Kista Studentbostäder inte vara fullt bemannat. Receptionen kommer att besvara de mail de kan besvara i mån av tid under denna period. Mycket information finner du här på vår hemsida

Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt 2-4 augusti, dvs. ingen telefon- eller besökstid under dessa dagar.

Under veckorna 29-35 2017 kommer Kista Studentbostäder inte vara fullt bemannat.
Receptionen kommer att besvara de mail de kan besvara i mån av tid under denna period. Mycket information finner du här på vår hemsida.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt den 30 augusti - 5 september 2017.

 

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs
ÅÅ
ÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.

 

De hyresgäster som flyttar in den 1 september är välkomna till receptionen mellan kl. 15.00 -17.00 eller en vardag efter detta datum mellan kl. 8.00–11.30 och
12.30–17.00. 


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt den 27-29 september 2017.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod.
Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under vårterminen 2017. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

 

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare gällande vårterminen 2017.

 

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2017. 

 

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

 

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.

 

Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder

Box 1220

164 28 Kista

 

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·         de som flyttat in efter 2017-06-01.

·         de som hyr sin bostad via KTH

 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt på onsdag den 13 december.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar:


Kista Studentbostäder har stängt från den 25 december 2017 till den 1 januari 2018 och är åter tisdagen den 2 januari 2018.

Felanmälningar görs som vanligt via vår hemsida. Logga in genom att fylla i ditt personnummer och pinkod. Personnumret skrivs med 12 siffror, dvs ÅÅÅÅMMDD-XXXX och pinkoden är ditt lägenhetsnummer som fyra siffor.


Taggar: