NyheterFrån den 1 april till den 25 april 2017 kommer hyresadministrationen för Kista Studentbostäder att vara stängd. Detta innebär att telefon- och besökstiderna är inställda under denna period. Mail kommer att läsas av receptionen i mån av tid och de mest akuta kommer att försöka att besvaras. Dock finns den mesta informationen på denna hemsida.

Driften kommer att vara på plats och felanmälningar ska anmälas som vanligt via felanmälningssystemet http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/felanmalan.sv.htm

Hur du loggar in i felanmälningssystemet samt inloggningen för att boka tvättstugan eller något av gemensamhetsköken finner du även på vår hemsida http://www.kistastudentbostader.se/index/for-hyresgaster/inloggningsuppgifter.sv.htm

Hyresavierna för april, maj och juni 2017 har postats så dessa bör du ha mottagit.

Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta.  Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

 

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·         de som flyttat in efter 2016-12-31.

·         de som hyr sin bostad via KTH.

 

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2016. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

 

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2017

 

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

 

Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!


Taggar: