NyheterKista Studentbostäder är stängt 31 januari – 9 februari 2020.

Felanmälningar ska mailas till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Utflytt den 31/1 och inflytt den 3/2 2020 sker som vanligt.


Taggar:


Vi skulle vilja påminna om vad som gäller vid uppsägning av hyresavtal.

Den signerade och ifyllda uppsägningsblanketten måste vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden och detta gäller både om uppsägningen postas eller mailas till oss. Du kan även gå förbi receptionen vardagar mellan kl. 8.00-11.30 och 12.30-16.30 och fylla i blanketten.

Dvs, om vi mottar uppsägningen senast den 29 februari så kan avtalet avslutas som tidigast den 30 april, men om vi mottar uppsägningen den 1 mars så kan avtalet avslutas som tidigast den 31 maj.

Du kan inte ändra avflyttningsdatum efter det att vi har mottagit din uppsägning.

Enligt ditt avtal har du 2 månaders uppsägningstid och en uppsägning sker alltid till ett månadsskifte. Vi behöver dessa 2 månader för att hinna med hela uthyrningsprocessen.


Taggar:Taggar:


I och med Coronavirusets spridning har vi beslutat att avboka besökstiderna under de två kommande veckorna, dvs från den 16 mars t.o.m. 27 mars 2020.

Felanmälningar ska mailas till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Besökstiderna är inställda tills vidare pga. rådande situation med Coronaviruset.

Felanmälningar ska mailas till
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under höstterminen 2019. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare gällande höstterminen 2019.


Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 maj 2020. 

Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.

Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott,  urkundsförfalskning.


OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·        de som flyttat in efter 2019-12-31.

·        de som blivit uppsagda pga. ej godkänd studieprövning VT2019.


Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00 måndag-torsdag 8.00-10.00


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt under påsk den 9-13 april 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt fredagen den 17 april 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 18-19 juni 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.


Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt 17 juli 2020.

Mycket information finner du på vår hemsida.


Felanmälningar ska mailas till 
felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

Taggar:


Telefontiden imorgon 30/7 är ändrad till 9.00-11.00.


Taggar:


 

Kista Studentbostäder är stängt den 3 augusti 2020 till den 14 augusti 2020. Under vecka 34 kommer vi inte ha några telefontider utan nås endast via mail.

Mail kommer att besvaras i mån av tid 3/8-14/8.
Vid akuta frågor kontakta vår Kundtjänst på telefon 08 562 532 00.

Mycket information finner du på vår hemsida
. Vi finns även på Facebook.

Felanmälningar ska 
mailas till felanmälan@citycon.comFör att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges.

 


Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:Taggar:


Nu är det dags för studieprövningen! Vi kommer precis som Stockholms Studentbostäder, den största aktören av studentbostäder i Stockholm, att utföra denna som vanligt. Detta då de flesta utbildningar har kunnat fortskrida online under den pågående pandemi av Covid-19.

Vänligen skicka in ditt resultatintyg gällande våren 2020 senast den 31 oktober 2020.
Om du skriver på din avhandling, praktiserar eller dylikt så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Alla intyg ska innehålla namn och personnummer. Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande deltidsstudier.

Om du inte klarat att ta minst 15 poäng av någon anledning så ska detta styrkas med ett intyg.

Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.

Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott, urkundsförfalskning.

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i Kista Galleria, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:
Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

  • de som flyttat in efter 2020-06-30.
  • de som är uppsagda pga ej godkänd studieprövning gällande 2019.


Vänligen kontakta oss om du har några frågor.
Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Taggar:


Ingen telefontid måndag 16/11 till onsdag 18/11, 2020. 

Taggar:


Ingen telefontid tisdag 1/12, 2020. 

Taggar:


Kista Studentbostäder är stängt den 31 december 2020 till den 6 januari 2021.  Under vecka 1 kommer vi inte ha några telefon-tider utan nås endast via mail. 

  

Utflytten den 30/12 2020 och inflytten den 4/1 2021 sker som vanligt  receptionen har öppet. 

 

Mycket information finner du  vår hemsida. 

  

Felanmälningar ska mailas till felanmalan@citycon.com. För att felanmälningen ska kunna hanteras så måste korrekt lägenhetsnummer anges. 


Taggar: