2015-01-22 Angående andrahandsuthyrning


Vi på Kista Studentbostäder skulle vilja påminna om vad som gäller angående andrahandsuthyrning:

Du som hyresgäst i Kista Stiudentbostäder kan ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andra hand om du ska studera på annan ort eller i annat land, genomgår en militär grundutbildning eller praktik inom utbildningen. Du måste ha som avsikt att flytta tillbaka till din lägenhet och fortsätta dina studier efter andrahandsuthyrningen.

Andrahandsuthyrningen ska omfatta minst fyra veckor och högst tolv månader i följd. Tillstånd beviljas endast för den period du inte kan använda din lägenhet på grund av de skäl du angivit i din ansökan. Har du fått tillstånd att hyra ut din lägenhet för den maximalt tillåtna tiden, tolv månader, och önskar förlänga tillståndet kommer vi tyvärr inte kunna bevilja din ansökan.

Din ansökan om att hyra ut i andra hand skall skickas in till oss på Kista Studentbostäder minst en (1) månad i förväg. Du får en skriftlig bekräftelse på om din ansökan godkänts eller inte. För att få hyra ut i andra hand måste du ha bott i lägenheten i minst sex (6) månader.

Det är inte heller tillåtet att hyra ut lägenheten under uppsägningstiden. Om du hyr ut din bostad i andra hand utan tillstånd från oss riskerar du att förlora ditt hyresavtal.

Ditt ansvar vid andrahandsuthyrning
Vill du hyra ut i andra hand får du själv ordna med en andrahandshyresgäst. Den person du ska hyra ut din bostad till ska ha fått sitt antagningsbesked eller bedriva studier vid universitet eller högskola i Stockholm.

Du som är förstahandshyresgäst ansvarar helt och hållet för bostaden under tiden för andrahandsuthyrningen. Det innebär att det är du som ansvarar för att hyran betalas i tid, att inga störningar förekommer och för eventuella skador som kan uppstå i bostaden. Ansvaret för hyresinbetalningarna bör därför inte överlämnas till din hyresgäst. Krav på obetalda hyror belastar dig, vilket kan leda till inkassokrav och ditt hyresavtal kan sägas upp.

Enligt ditt hyresavtal gäller följande:
Upplåtelse i andra hand samt överlåtelse
Hyresgästen har inte rätt att hyra ut Bostaden i andra hand utan hyresvärdens skriftliga medgivande.
Andrahandsuthyrning medges endast till en annan Student.
Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten till bostaden.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Publicerad av Administratör kl 10:45
Taggar: