2015-01-23 Angående folkbokföring


Skatteverket arbetar efter folkbokföringslagen. Enligt denna lag ska en person vara folkbokförd på den fastighet personen anses bosatt på.  

Det är Skatteverket som bestämmer var en person ska vara folkbokförd efter att personen lämnat in uppgifter om var han/hon ska bo (t ex en flyttanmälan). En person kan vara bosatt på flera bostäder och då är det Skatteverket som bestämmer folkbokföringen, efter att de inhämtat information om hur personen tillbringar sitt dygn på de olika adresserna. En person kan endast vara folkbokförd på en fastighet, även om det förekommer dubbel bosättning.

Enligt Citycons policy och därmed även Kista Studentbostäders så ska personen som signerat hyresavtalet vara folkbokförd på lägenheten. En vuxen inneboende kan tillåtas vara folkbokförd på lägenheten efter ett godkännande av Kista Studentbostäder.

Hyresavtalet kommer att sägas upp om ovan inte efterföljs!


Publicerad av Administratör kl 9:26
Taggar: