2015-03-19 Studieprövning avseende höstterminen 2014


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se.

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:
  • de som flyttat in efter 2015-01-01
  • de som hyr sin bostad via KTH
  • de som redan blivit uppsagda pga ej godkänd studieprövning

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under höstterminen 2014. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 30 april 2015.

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Publicerad av Administratör kl 18:22
Taggar: