2015-10-01 Studieprövning avseende vårterminen 2015


Nu är det dags för terminens studieprövning! Alla berörda hyresgäster i Kista Studentbostäder har fått ett mail angående detta. Har du inte fått detta mail, vänligen kontakta oss på kontakt@kistastudentbostader.se

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

- de som flyttat in efter 2015-05-31
- de som hyr sin bostad via KTH

Kortfattat så ska du skicka in ett studieintyg som visar att du tagit minst 15hp under vårterminen 2015. Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare. Skriv ditt namn och i vilken lägenhet du bor i då du skickar in intyget.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2015.

Ej inkommet intyg och ej godkänd studieprövning medför en uppsägning enligt avtal.

Glöm ej att skriva NAMN och LÄGENHETSNR (båda)!

Publicerad av Administratör kl 9:51
Taggar: