2017-10-03 Studieprövning avseende vårterminen 2017


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under vårterminen 2017. Det vill säga föregående termin! Skriv även ditt namn och vilken lägenhet du bor i. OBS! Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

 

Om du skriver på din avhandling eller praktiserar så ska du skicka in ett signerat intyg från din handledare gällande vårterminen 2017.

 

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 31 oktober 2017. 

 

Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

 

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.

 

Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder

Box 1220

164 28 Kista

 

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

·         de som flyttat in efter 2017-06-01.

·         de som hyr sin bostad via KTH

 

Vänligen kontakta oss om du har några frågor.

Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Publicerad av Administratör kl 14:15
Taggar: