2012-03-30 Studieprövning


Nu är det dags för terminens studieprövning! Kista Studentbostäder gör ingen automatisk avstämning mot Ladok. Det innebär att alla hyresgäster måste skicka in studieintyg. På intyget från din skola ska det framgå hur många poäng du har tagit under höstterminen 2011. För godkänd studieprövning krävs att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande.

Vi vill ha ditt studieintyg senast den 20 april.
...
Ej inkommet svar och ej godkänd studieprövning medför uppsägning enligt avtal.

Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i gallerian, maila det till kontakt@kistastudentbostäder.se eller skicka det till:

Kista Studentbostäder
Box 1220
164 28 Kista

Publicerad av Administratör kl 16:11
Taggar: