2020-09-30 Studieprövning avseende vårterminen 2020


Nu är det dags för studieprövningen! Vi kommer precis som Stockholms Studentbostäder, den största aktören av studentbostäder i Stockholm, att utföra denna som vanligt. Detta då de flesta utbildningar har kunnat fortskrida online under den pågående pandemi av Covid-19.

Vänligen skicka in ditt resultatintyg gällande våren 2020 senast den 31 oktober 2020.
Om du skriver på din avhandling, praktiserar eller dylikt så ska du skicka in ett nyligen signerat intyg från din handledare. Alla intyg ska innehålla namn och personnummer. Registreringsintyg godkänns inte. För godkänd studieprövning krävs det att du tagit minst 15 poäng eller motsvarande deltidsstudier.

Om du inte klarat att ta minst 15 poäng av någon anledning så ska detta styrkas med ett intyg.

Ej inskickat eller ej godkänt studieresultat medför uppsägning enligt avtal.

Kista studentbostäder gör varje år en slumpmässig kontroll av inlämnade studieintyg. Detta innebär att vi tar kontakt med den skola/universitet som upprättat intyget. Förfalskade intyg polisanmäls då detta är ett brott, urkundsförfalskning.

OBS! Enligt ditt hyresavtal kan du endast hyra en studentbostad hos oss i sex (6) år. Dispens kan ges till forskarstuderande efter särskild prövning.


Du kan lämna in intyget personligen på vårt kontor i Kista Galleria, maila det till kontakt@kistastudentbostader.se eller skicka det till:
Kista Studentbostäder, Box 1220, 164 28 Kista

De hyresgäster som inte behöver skicka in ett studieintyg denna gång är:

  • de som flyttat in efter 2020-06-30.
  • de som är uppsagda pga ej godkänd studieprövning gällande 2019.


Vänligen kontakta oss om du har några frågor.
Mail: kontakt@kistastudentbostader.se
Telefon: 08 562 532 00


Publicerad av Administratör kl 15:10
Taggar: